Структура

Ректорски съвет

Ректор
Заместник-ректор по учебната дейност
Заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество
Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Заместник-ректор по по дигитализация и киберсигурност
Помощник-ректор
Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Телефон: (02) 962 41 75; (02) 8195 755
Кабинет: 1018
Председател на Студентския съвет
Ангел Стойков

Ангел Стойков

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010