Структура

Ректорски съвет

Ректор
Заместник-ректор по учебната дейност
Заместник-ректор по научноизследователската дейност
Заместник-ректор по международната дейност
Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Помощник-ректор
Проф. д.н. Кирил Стойчев

Проф. д.н. Кирил Стойчев

Телефон: (02) 962 41 75; (02) 8195 755
Кабинет: 1018
Председател на Студентския съвет
Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010