Допълнителен прием през септември

за платено обучение в ОКС „бакалавър“

УНСС обявява допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните срокове:

• Подаване на документи: от 14 до 17 септември online, на място в УНСС и в регионалните бюра в страната;

• Обявяване на класирането: 23 септември;

• Записване на класираните: 24 и 25 септември.

Условия за кандидатстване за допълнителен прием

ШИФРИ НА НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ (ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ) В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КAМПАНИЯ 2020 Г.

График за раздаване на електронни студентски книжки за първи курс

УНСС – ПРИЕМ 2020
#ТвоятУниверситет

Станете част от юбилеен випуск #100 на УНСС!

Уважаеми кандидат-студенти,

Във връзка с епидемията от COVID-19 и социалната изолация специално за Вас УНСС разработи първата по рода си в България иновативна система за провеждане онлайн на кандидатстудентски изпити.

Системата е базирана на изкуствен интелект, пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити.

Тази система е съобразена с най-новите дигитални технологии и гарантира пълна сигурност на кандидатстудентската информация.

Ето как да кандидатствате:

 • СТЪПКА 1 подаване на документи:
  • онлайн;
  • в Центъра за прием на документи в УНСС;
  • в регионалните бюра за прием на документи в страната.
 • СТЪПКА 2 изберете начин на кандидатстване:
  • можете да кандидатствате с оценка от матура;
  • имате възможност да се явите и на онлайн кандидатстудентски изпит или изпит на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява).

#unwebg – #ВашиятУниверситет

Свържи се с нас

УНСС

гр. София, Студентски град "Хр. Ботев"

отдел "Кандидат-студенти" - тел.: (02) 81 95 701

priem@unwe.bg

Център за прием на документи:

тел.: (02) 81 95 702, (02) 81 95 704, (02) 81 95 705

Регионални бюра по градове на центъра за кандидат-студентска подготовка и информация

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково

гр. Хасково, бул. “България” 168

тел.: (038) 62 33 54 и (038) 66 45 57

Често задавани въпроси