Структура

Отдел "Връзки с обществеността"

Ръководител отдел

д-р Лиляна Пипонкова

E-mail: prlili@unwe.bg
Телефон: (02) 868 68 42, (02) 8195 207
Кабинет: П005