Структура

Отдел "Тестови центрове"

Ръководител отдел

Валери Дикльовски

Телефон:
Кабинет:
Главен експерт администриране на системи

Мими Милкова

Телефон:
Кабинет: ИЦ1,ИЦ2