Структура

Отдел "Обществени поръчки и търгове"

Началник отдел

Самуил Авдала

Телефон: (02) 8195 516
Кабинет: 5002