Резултати от търсене за Regular

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

6 results found
Технически изисквания 12.5.2022 г. ... , Times New Roman- Size 12 pt, Font style: Regular, Alignment: Centered Заглавие на английски език – отпечатано с главни букви с удебелен шрифт Times New Roman - Size 14 pt; Font style: All Caps, Bold, Alignment: Centered, междуредово разстояние Single. името на автора(ите) на ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... Facilitating regular access to research publication and establishing an online open-access platform/database for accumulating research knowledge; •             Increasing research ...
University of National and World Economy, Bulgaria 17.4.2019 г. ... and Statistics, and Law. In regular and distance learning it provides training in 39 undergraduate programs and 40 graduate programs. It was the first Bulgarian university to introduce systematic entrepreneurship training in Bulgaria 15 years ago. Four institutes at ...
Talent Co-Creation Labs 16.4.2019 г. ... delivery of training activities - regular consultation between the Labs’ staff and external stakeholders on needed skills and potential updates and additions to the regular university curriculum - maintaining contacts with employers in view of organizing internships ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... обучение Form of Study Редовна Regular Продължителност на обучението Duration of Study 4 години (8 семестъра), 2670 ч. 4 years (8 semesters), 2670 h. Форма на завършване Tape of Final Exam Държавен ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 semesters) Валиден от/Valid from   2016/2017   София, 2015 г. Квалификационната ...

Новини

2 results found
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 21.1.2022 г. ... Facilitating regular access to research publication and establishing an online open-access platform/database for accumulating research knowledge; •             Increasing research publication ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... Laundering Control. She is a regular speaker at International Economic Crime Symposium in Jesus College, Cambridge University. She is a member in the editorial board Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and ...

Предстоящо

17 results found
Лекция на проф. Kiymet Tunca CALIYURT пред студенти от магистърската програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 18.5.2019 г. ... , Journal of Money Laundering Control. She is a regular speaker at International Economic Crime Symposium in Jesus College, Cambridge University. She is a member in the editorial board Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and Management. She is a ...
Econometric Research in Finance (ERFIN) Workshop 2019 19.4.2019 г. ... this year’s edition of the workshop consists of regular competitive sessions as well as plenary sessions dealing with high-profile issues. We also invite submissions to our academic journal, Econometric Research in Finance (ERFIN). This journal is published by the Collegium of Economic ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT 18.4.2019 г. ... , Journal of Money Laundering Control. She is a regular speaker at International Economic Crime Symposium in Jesus College, Cambridge University. She is a member in the editorial board Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and Management. She is a ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT . 30.4.2019 г. ... , Journal of Money Laundering Control. She is a regular speaker at International Economic Crime Symposium in Jesus College, Cambridge University. She is a member in the editorial board Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and Management. She is a ...
Кръгла маса "Съвременна динамика на икономическите теории" 13.8.2018 г. ... на автора (Font Style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Centered); основен текст (Font Style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Justified); използвана литература 5. Цитиране: в края на доклада, препратките към библиографския списък да са означени като ...
Покана от Университета на Сплит за участие на студенти от Финансово-счетоводен факултет на УНСС в Лятно училище в гр. Сплит, Хърватия, 18-22 юни 2018 г. 2.1.2018 г. ... deadline: February 28, 2018 "Regular" application deadline: April 30, 2018 Notification of Acceptance: May 7, 2018 Payment deadline: May 28, 2018 We would be grateful if you could share the announcement within your network and forward the information below on ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; Използвана литература: библиографията се разполага ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; Използвана литература: библиографията се разполага ...
Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда" 10.9.2015 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;5.5. Използвана литература: библиографията се ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;           5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред). Електронен адрес: Font Size: 12 pt;  Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; 5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; 5.5. Използвана лтература: библиографията се разполага ...
Конференция “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век” 11.11.2013 г. ... конференция “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век” отбелязва 45 години от изследването “Градът и селото - 68 г." и началото на академичната социология. Конференцията ще се проведе на 14 и 15 ноември в София. Темата на конференцията е ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред). Електронен адрес: Font Size: 12 pt;  Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; 5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; 5.5. Използвана литература: библиографията се ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред). Електронен адрес: Font Size: 12 pt; Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред). Електронен адрес: Font Size: 12 pt; Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене