Резултати от търсене за Контакти

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

227 results found
Контакти и организационни въпроси: 11.6.2024 г. ... партньори:  ZenART VR Ozone.bg Партньори на събитието: 1) Бизнес & Технологии VR Express VR Lab BG Intertaxer  Synergy Simulation & Training Incineration Productions JSC Bulgarian XR Society QuarkXR  2) ...
Контакти 25.4.2024 г. ... .in/105-conference accounting105conference@unwe ...
Контакти 25.3.2024 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, Студентски град ул. „8-ми декември“ № 19 УНСС, катедра „Икономикс“, каб. 4013 e-mail: economics-conference2024@unwe ...
Контакти 29.3.2024 г. ... [email protected] доц. д-р Елена Симеонова,  главен секретар по акредитацията  Тел: 0888 728 429E-mail: esimeonova@unwe ...
Приложно предприемачество 21.3.2024 г. ... да създадат активна мрежа от контакти и бизнес партньорства за бъдещо сътрудничество.  Успешното приключване на обучението се осъществява чрез изготвяне и представяне на дипломна работа, базирана върху практическа тема.  Обучението се организара ...
FOOTER: Контакти 10.1.2024 г. ... . д-р Калоян Димитров директор на научноизследователския център създаден към катедра "Индустриален бизнес", Бизнес факултет, УНСС и-мейл: [email protected] телефон: 02 8195 653   aдрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми ...
Контакти 22.12.2023 г. ... стаж:   Гл. ас. д-р Виолета Чавдарова Тончева-Златкова Факултет "Управление и администрация" Служебен E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 338 Кабинет: ...
Нашите студенти 27.3.2024 г. ... . Общувайте активно, тъй като контактите с хората само могат да ви помогнат, както по време, така и след края на стажа. Не пропускайте по време на вашата стажантска програма да завързвате контакти. Когато е уместно и без да скъсявате дистанцията, можете ...
Юбилейна научна конференция: 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 10.10.2023 г. ... е част от календара със събития по случай отбелязването на 10-години катедра "Регионално развитие".    С уважение,  Организационния комитет на ...
Глобален център за устойчивост на туризма и управление на кризи 1.11.2023 г. ... проф. д-р Еленита Великова 2.2. ПРОЕКТИ 2.3. КОНТАКТИ Нов корпус УНСС, кабинет 2136 проф. д-р Еленита Великова: elenita@abv ...
Център за УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ и КОНСУЛТИНГ В ТУРИЗМА 1.11.2023 г. ... .html 1.3. КОНТАКТИ Нов корпус УНСС, зала 2117  доц. д-р Н.Цонев: [email protected] доц. д-р А.Панджеров: apandzherova@unwe ...
Контакти 29.9.2023 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС, катедра „Икономикс“, каб. 4013 e-mail: [email protected] www.unwe ...
Контакти 9.9.2023 г. ... (02) 8195 451  Кабинет: ИТ-001  E-mail: [email protected], gnaskova@unwe ...
Pan-European Seal 18.1.2024 г. ... оферти за настаняване, както и контакти с лица, които са преминали стажа преди тях. ИИСТТ може да предостави възможност за контакт с други студенти, които вече са участвали в стажантска програма Pan-European Seal.   Одобрен кандидат може да ...
7. Дейност 3.1. Успешни кариери 23.8.2023 г. ... на завършилите студенти, ще подпомогне поддържането на контакти с работодателите, ще позволи извършването на оценка на качеството на предлаганото от висшите училища, участващи в проекта, висше образование.  По проекта ще бъдат проведени общо 15 кариерни борси.   Новини за ...
ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" 31.10.2023 г. ... изграждане на мрежа от контакти и стимулиране на сътрудничеството в областта на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти; -          утвърждаване на УНСС като най-значимия учебен и ...
Двойни (dual) магистърски програми 14.8.2023 г. ... за изграждането на широка мрежа от професионални контакти, за развитието на управленски умения  и успешна международна кариера. УЧЕБЕН ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА При въпроси, моля, пишете на координатора на магистърската програма доц. д-р Паскал Желев, e-mail: pzhelev@unwe ...
Политика за рецензиране 7.11.2022 г. ... своята институция и държава, както и са осигурени контакти с автора.1.2. Статията има същото резюме, представено при регистрация и одобрено преди това от Програмния комитет.1.3. Включени са ключови думи и JEL кодове.1.4. Артикулът отговаря на основните технически изисквания. Редакционната колегия си ...
Контакти 29.8.2022 г. ... ...
Изисквания 17.8.2022 г. ... of Bulgaria, Sofia: UI "Economy") За контакти: Име и фамилия, Times New Roman, 9 pt. Звание и научна степен на авторите, месторабота, e-mail Име на файла: доклад, собствено и фамилно име на автора, разделени с долна черта. (пример: doklad_Ivan_Petrov ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2023 г. ... въпроси, свързани с кандидатстването в УНСС: Център за прием на документи:  тел.: (02) 81 95 702 и (02) 81 95 704  [email protected] Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  [email protected] За технически въпроси и проблеми при кандидатстване ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... и координатор на проекта   ЗА КОНТАКТИ Цветомира Пенкова, УНСС, кабинет 103К, tpenkova@unwe ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... и координатор на проекта   ЗА КОНТАКТИ Цветомира Пенкова, УНСС, кабинет 103К, tpenkova@unwe ...
Процедура по защита на дисертационен труд 11.3.2024 г. ...            Контакти: Сектор „Научни съвети и конкурси“ – кабинет 2038 / телефон 02 81 95 390    ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... и координатор на проекта   ЗА КОНТАКТИ Цветомира Пенкова, УНСС, кабинет 103К, tpenkova@unwe ...
Контакти 26.4.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ УНСС, катедра „Икономикс“, e-mail: [email protected] АДРЕС гр. София 1700, район „Студентски“ ул. „8-ми декември“ № 19, Университет за национално и световно стопанство катедра „Икономикс“, кабинет ...
За контакти 7.10.2022 г. ... София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ Западно крило, етаж: 4, кабинет: 4045 телефон: (02) 868 83 47, (02) 8195 248 е-mail: conf_bf@unwe ...
Контакти 12.4.2022 г. ... на Организационния комитет: Д-р Росица Тончева, УНСС (България) E-mail: [email protected] Организационен секретар:  Елена Кирилова, MRC (България) E-mail: ramics@unwe ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно ...
Контакти 18.1.2022 г. ... ...
Контакти 3.11.2021 г. ... ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... университет, Хърватия   Контакти по проекта   MSc. Буяр Галопени  [email protected]       Проф. Д -р Диана Копева Ръководител на проекта за УНСС          ...
Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС 11.3.2024 г. ...              Контакти: Сектор „Докторантури“ – кабинет 2039 / телефон 02-81-95-256 Сектор „Стипендии“ – кабинет 1013 / телефон 02-81-95-325 Сектор „Научни съвети и конкурси“ – кабинет 2038 / телефон ...
Контакти 4.10.2021 г. ... информация: УНСС, катедра Икономикс, каб. 4013 e-mail: [email protected]  Адрес: катедра "Икономикс", каб. 4013 УНСС ул. 8-ми декември, Студентски град София, ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... предприемачи и мениджъри от практиката. Има развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. Катедрата е разпознаваема добре не само в национален, но особено в международен план чрез публикациите, участието в международни конференции и семинари, национални и ...
Контакти 3.10.2023 г. ...     Административен секретар  Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" Телефон: 02/8195 403 Кабинет: ...
Контакти 5.11.2021 г. ... . ас. д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” №19 София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на ...
Контакти 25.9.2023 г. ... . ас. д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Район "Студентски”, ул. „8 декември” №19 София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата ...
Контакти 6.8.2021 г. ... . д-р Владимир Йорданов Зиновиев Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Факултет "Икономика на инфраструктурата" CV: български Служебен E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 292 Кабинет: 3067А Консултации: 17-18ч. Онлайн консултации в ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... , помага за изграждането на широка мрежа от международни контакти, за развитието на предприемачески усет  и успешна кариера ...
Електронна проверка на оригиналността на академичното творчество 15.5.2024 г. ... оригиналността на академично творчество Заявление За контакти:  E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 286  Кабинет: ...
Контакти 14.7.2021 г. ... се с нас Адрес: Университет за национално и световно стопанство, София, България Email: [email protected] Телефон: +359 2 8195 ...
Контакти 28.5.2021 г. ... ...
Контакти 13.6.2023 г. ... .ас. д-р Сабрина Калинкова Организационен секретар на конференцията E-mail: [email protected]    Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", кабинет: 3029 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... предимство са наистина много тесните ни контакти с бизнеса. На второ място, различното от другите  (напр. технически университети), в които има подобни специалности е това, че при нас се изучават дисциплини, свързани с организацията и управлението на процесите в двата сектора ...
Контакти 28.1.2021 г. ... да ни намерите във Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)   АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Вяра Тодорова Коларова Кабинет: 5032 Телефон: (02) ...
Екип 23.5.2022 г. ... работи за разширяването на мрежата от контакти на Института и все по-задълбоченото сътрудничество с организации от и свързани с областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер.   Експерт (научноизследователска работа) Антоанета Гьорева Тел: (02) 8195 ...
Център за информационно обслужване 9.2.2021 г. ... работи за разширяването на мрежата от контакти на Института и все по-задълбоченото сътрудничество с организации от и свързани с областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер.   ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ...
Контакти 3.6.2021 г. ... . Д-Р ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ДИРЕКТОР Служебен E-mail: [email protected] Личен E-mail: [email protected] Телефон: (02) 81 95 235 Кабинет: 4038 ЛИДИЯ ВЕЛЧЕВА, АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Служебен E-mail: [email protected] Личен e-mail: [email protected] Телефон: (02) 81 ...
За ИИП 15.10.2020 г. ... международни изследователски мрежи и мрежа от контакти с организации и специалисти в изследователските области на Института; извършва и други дейности, които са в съответствие с основната цел на Института ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... получите възможност за създаване на мрежа от контакти и съвети как да ги задържите - едно от най-важните неща в днешния бизнес свят. Образованието и получената степен се ценят все по-високо от работодателите. УНСС работи гъвкаво и се настрои бързо към извънредната ситуация, предизвикана от ...
Контакти 20.7.2020 г. ... информация: УНСС, катедра Икономикс, каб. 4013 e-mail: [email protected] Адрес: катедра "Икономикс", каб. 4013 УНСС ул. 8-ми декември, Студентски град София, ...
Контакти 5.4.2024 г. ... на Съвета на настоятелите МАКСИМ БЕХАР             Организационен секретар ЙОВКО АТАНАСОВ  Административен секретар Лилия Величкова  E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 962 53 05; (02) 8195 515  Кабинет: ...
Контакти 22.7.2020 г. ... ...
Контакти 10.10.2023 г. ... . ас. д-р Десислава Боцева, координатор  Кабинет: П039  Телефон: 0876988959  E-mail: [email protected] гл. ас. д-р Никола Танаков, координатор  Кабинет: П041  Телефон: 0897022681  E-mail: [email protected]   Сайт на ...
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... контакти: Екип "Студентски практики - фаза I" 1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември" Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 [email protected] доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален ...
Контакти 10.5.2020 г. ... . София 1700 Студентски град Бул. “Осми декември” УНСС Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129 тел: 02/8195212 e-mail:  trade2020@unwe ...
Контакти 7.7.2023 г. ... контакти: Председател на организационния комитет: Проф. д-р Мирослава Раковска Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките", УНСС http://departments.unwe.bg/logistics Председател на УС, Българска асоциация по логистика http://balbg.com/ Email: miroslava ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... да изградят нови професионални контакти с потенциални партньори, работодатели, служители.-     Конференцията е първата в страната ни, която дава възможност за разработването на съвместни статии между бизнеса и учените в областта на Л&УВД и тяхното ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... на процесите и активизиране на контактите и сътрудничеството с външни институции и организации в страната и чужбина. Като основни приоритети на образователната дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ на УНСС се ...
Контакти 20.11.2019 г. ... ...
Контакти 30.10.2019 г. ... .bg E-mail: [email protected] Финансово-счетоводен факултет УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на ...
Контакти 23.7.2019 г. ... . д-р Мирослава Раковска, Председател тел. 088 704178 Лилия Величкова, секретар кабинет 4073, тел. 02 8195 ...
Ръководство 8.4.2022 г. ... Димитров Контакти:  кабинет 1008  тел. 02 8195 ...
Контакти 11.6.2019 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... курс по "Основи на съответствието (compliance)" За контакти: доц. Гергана Боянова, Директор на Център за правни изследвания към УНСС, тел. 0888567937;                           д-р ...
Контакти 7.4.2019 г. ... комитет на Национална олимпиада по маркетинг 2019 очаква Вашите въпроси на имейл адрес [email protected] Лице за контакт:  гл. ас. д-р Борислава Стоименова Университет за национално и световно стопанствоКатедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 1700 София, Студентски град,ул. ...
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 11.5.2019 г. ... контакти към Центъра за правни изследвания: доц. д-р Гергана Боянова, тел. ...
Избираеми дисциплини за втори курс 22.1.2024 г. ... дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Първостепенна задача на управлението е изграждането на вътрешна и външна комуникационна система, която да осигури обмен на информация между нейните членове, между ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... да намерят оферти за настаняване, както и контакти с лица, които са преминали стажа преди тях. ИИСТТ може да предостави възможност за контакт с други студенти, които вече са участвали в стажантска програма Pan-European Seal.   Одобрен кандидат може да участва в стажа само ...
Контакти 20.11.2023 г. ... (научноизследователска работа) Искрен Емилов Константинов Кабинет: 1076 Тел: 02/ 8195 397 E-mail: [email protected]   Експерт "Комуникации" д-р Юлияна Томова Тел: (02) 8195 397 e-mail: [email protected]    Експерт "Проучвания" Марина ...
Международни мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот 17.2.2019 г. ... .europa.eu/esf/transnationality/TPI-2621 Контакти: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ips-unwe-2620 Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) Уебсайт: https://ec.europa.eu/epale/bg Контакти: https://ec.europa ...
Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството 30.1.2019 г. ... причина, изпитват нужда да осъществят по-тесни контакти с партньорите в различни направления. Такива организации могат да бъдат: институции, които оперират на стратегическо равнище (напр. държавни структури, международни агенции); организации, функциониращи на оперативно ниво (напр. други ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... и науката Уебсайт: https://www.mon.bg/ Контакти: https://www.mon.bg/bg/contacts Национална агенция за професионално образование и обучение Уебсайт: https://www.navet.government.bg/ Контакти: https://www.navet.government.bg/bg/nachalo/za-napoo/kontakti/ Агенция по заетостта ...
_Test 23.1.2019 г. ... е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към Сециалности Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към. Прочети ...
Контакти 5.11.2018 г. ... за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС): Ръководител на проекта: доц. д-р Тодор Тодоров, [email protected] Адрес: бул. „Климент Охридски № 2, 1797, София Телефон: + 359 2 862 10 ...
Контакти 31.5.2018 г. ... . д-р Цветелина Берберова, технически сътрудник  Кабинет: П039  Телефон: 0896841674  E-mail: [email protected]  Сайт на конференцията: http://departments.unwe.bg/regdev/bg/pages/13760  Сайт на катедра "Регионално ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... , свързани с дългосрочни професионални контакти, възможности за партньорство, обмяна на опит и опознаване на интересна чужда култура.          С удоволствие бихме участвали в програмата отново, за да разширим мрежата от контакти на университета и ...
Контакти 12.2.2018 г. ... София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8-ми декември“, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, e-mail: [email protected] Директор: доц. д-р Гергана ...
КОНТАКТИ 4.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за ...
Контакти 20.3.2024 г. ... , студентите и докторантите от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от ...
Контакти 19.7.2017 г. ... за национално и световно стопанство, Център за устойчиво развитие, Кабинет 1006, Студентски град, 1700 София Тел/Факс: 02 8195646 E-mail: ucsd@unwe ...
Начало 3.8.2017 г. ... в катедра "Икономикс" - УНСС Контакти: Web: http://www.ucsd.unwe.bg/ E-mail: [email protected] Ph/Fax: +359 2 8195646 Cell Phone: +359 888 ...
Контакти 17.11.2020 г. ... . д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за ...
Контакти 26.7.2019 г. ... . д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359883367799 E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София ...
Контакти 22.6.2017 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Финансово-счетоводен факултет, УНСС Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 E-mail: [email protected]    Актуална информация се публикува на интернет страницата на конференцията: http://www.faf65 ...
Контакти 9.1.2024 г. ... Университет за национално и световно стопанство   кабинет 5020, 2106   Адрес: гр. София, Студентски град, бул. "8-ми Декември"   email: cspr@unwe ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... програмата Учебен план     Контакти: Ръководител на програмата за УНСС: Гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева Кабинет: 2020 Email: [email protected] Помощник-администратор Станислава Димитрова Email: stanislava.k.dimitrova@gmail ...
Контакти 13.4.2017 г. ... секретар катедра "Счетоводство и анализ"  гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 612 Кабинет: 1040                       ...
Указания за разработване на есе и формуляр за участие 5.1.2024 г. ... , презиме и фамилия   Контакти   Адрес за кореспонденция   Електронна поща   Телефон   Средно образование   Завършващ през 2023-2024 (12 клас в момента) Моля, ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... в индикативния бюджет: 94.29 % За контакти: Екип "Студентски практики - фаза 2" Университет за национално и световно стопанство 1700 София, район Студентски, ул. "8-ми декември", № 19 Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe ...
Контакти 12.7.2016 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Гл.ас. д-р Аглика Кънева Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359885285954 E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Програма 31.5.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: [email protected]Карта ...
Контакти 18.2.2019 г. ... . д-р Мария Воденичарова зам. председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/ тел. +359 888 650 ...
Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС 15.4.2016 г. ... доц. д-р Вяра Стоилова Контакти: кабинет 2053; тел. (02) 8195 ...
Контакти 11.3.2016 г. ... процес на ...
Контакти 4.3.2021 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова  CV: български  Служебен E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406  Кабинет: ...
Контакти 25.2.2020 г. ... , студентите и докторантите от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от други факултети в УНСС, ...
За нас 19.5.2020 г. ... на национално и международно равнище. За контакти: УНСС, кабинет 1011, тел. (02) 8195 693, [email protected], Ръководител: Доц. д-р Росен Иванов ...
Студентски практики 2013-2015 г. 20.2.2016 г. ... 14.00 часа в кабинет 2068. Контакти доц. д-р Росен Кирилов – водещ функционален експерт на проекта - тел. (02) 8195 312, praktiki@unwe ...
Приложение 2 14.1.2016 г. ... ЗА КОНТАКТИ ПО ТЕМАТИКИ № ТЕМАТИКА ОТГОВОРЕН УЧИТЕЛ ОТ СПГЕ e-mail 1. Microsoft Excel инж. Анка Ушанова [email protected] 2. Microsoft Word Microsoft Power Point инж. Левена Петрова [email protected] 3 ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ 10.5.2023 г. ... от колегите ми в курса се оказаха полезни бизнес контакти, с коитоподдържаме връзка и до днес.“ Марин АгандеровДиректор на ТalentMedia ...
Контакти 4.5.2024 г. ...  1. Координационен съвет: Председател на координационния съвет: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; [email protected] Зам.-председател: Емилия Иванова – директор на Национална търговско-банкова гимназия, гр. София; ivanova.emilia@abv ...
Контакти 17.7.2015 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Ас. д-р Аглика Кънева Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359885285954 E-mail: [email protected]    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026 Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Студентски град „Хр. ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... за обучение в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково. Контакти Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на: [email protected] +359 38 623 354 +359 38 664 ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: [email protected]   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
КОНТАКТИ 20.1.2021 г. ... "Икономическа социология" E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за социологически и психологически ...
Контакти 12.5.2018 г. ... E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 218  Кабинет: ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... на учителите да се развиват в кариерата си и социалните контакти, които имат, защото те смятат, че когато се „изкачват” в кариерата си, те ще предизвикват завист и се срахуват, че ще изгубят част от своите контакти. Богатият социален капитал на учителите помага за постигане на по-добри резултати сред учениците ...
РП4: Разпространение 21.8.2015 г. ... на информираността и създаване на трайни контакти с целевите групи и ключови представители Дейност по разпространение Подготовка на материали за уеб-сайт, стартиране и редовна актуализация РЕЗУЛТАТИ: План за комуникация и разпространение Публикация за стартиране на проекта в сайта на ...
Контакти 25.3.2018 г. ... , бул. „Кукленско шосе“ 13, Висше училище по сигурност и икономика /ВУСИ/ тел. 032 345 619;   ,  0882 392 749 Милена Иванова   0886217788 София 1700, УНСС тел. 02 8195612, 02 8195701  e-mail: rcdo_plovdiv@unwe ...
Проект „Студентски практики“ 12.11.2015 г. ... г. (четвъртък) от 14.00 часа в кабинет 2068. Контакти доц. д-р Росен Кирилов – водещ функционален експерт на проекта - тел. (02) 8195 312, [email protected] Видео: Студентски практики във Free Sofia Tour, октомври 2013 г ...
Учебна практика 14.5.2024 г. ... за заверяване и оценка на стажа и информация за контакти с ръководителя. Уведомяването става чрез изпращане на имейл до студентите и на сайта на катедрата. В определения за начало на практиката ден (обикновено в понеделника на седмицата след последния ден на поправителната сесия на III-ти курс), ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... „Стипендии“ кабинет 1013 (link).   Контакти: Сектор „Стипендии“ Кабинет 1013 (централно фоайе) тел. /+359 2/ 81 95 325  E-mail: [email protected]; stipendii@unwe ...
Студентски общежития и столове 5.1.2022 г. ... - уверение. Студентски столове Контакти: Поделение „Студентски столове и общежития“ София, „Студентски град“, блок 23А (ниско тяло) Местоположение Сектор „Настаняване и информационно осигуряване“ Кабинет 7 тел. /+359 2/ 816 ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... Пандурски“ 8 (виж карта).   Контакти: Отдел „Студенти - бакалавър“ Гише „Здравно осигуряване“ тел. /+359 2/ 81 ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... да създадете полезни лични и бизнес контакти за цял живот.         Завършвайки образованието си тук ставаш  по-конкурентен на пазара на труда и се реализираш в различни сектори – обществен, граждански, държавен, дипломатически и журналистически ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 4.6.2024 г. ...   Отдел „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към ...
СО ВОН-КНСБ при УНСС 3.6.2024 г. ... в PDF формат от ТУК.   ЗА КОНТАКТИ: Телефон: (02) 8195 339 Кабинет: 2011 E-mail: vonknsb@unwe ...
Контакти 10.10.2019 г. ... - гр. Хасково гр.Хасково, бул. България 168, тел.: (038) 66 45 57, (038) 62 33 54 - Олга Георгиева [email protected] Център за прием на документи През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на документи, който се намира до официалния вход за аула ...
Изпитна сесия - София 9.5.2024 г. ... материали в m-learning . При проблем контакти на Център за дистанционно обучение По време на редовната изпитна сесия ще има дежурни служители събота и неделя, както следва: - На 25 май на телефон 0882146368, [email protected] - На 26 май на телефон 0882164926 ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... и психология, да създава и поддържа научни контакти с организации от страната и чужбина, които развиват подобна дейност и да участва в разработването на съвместни изследователски и научно-приложни проекти. Да насърчава интердисциплинарното сътрудничество между различни научни области ...
Контакти 27.8.2012 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” кабинет 1/1030 (централно фоайе) тел. +359 2/ 81 95 438 +359 2/ 81 95 360 е-mail: [email protected] ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това. След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това. След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 19.8.2022 г. ... интернет страницата ни www.onprs.eu. За контакти: София 1700, ж.к Студентски град, ул. „Осми декември”, бл. 23А-партер, email: [email protected], тел: ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: [email protected] Карта © Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС ...
Изисквания 11.7.2012 г. ... участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: [email protected] Карта © Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: [email protected] Карта © Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС ...
Тематични направления 15.5.2012 г. ... Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: [email protected] Карта © Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: [email protected] Карта © Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС ...
Контакти 2.3.2012 г. ... контакти: д-р Мария Василска e-mail: [email protected] тел.: 81 95 ...
Контакти 2.6.2020 г. ... . д-р Николай Христов Щерев  Служебен E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 697  Кабинет: ...
Партньори и сътрудничество 10.6.2021 г. ... квалификация е създал многобройни контакти и е развил сътрудничество с различни организации и партньори, с които заедно продължават да развиват ползотворните си отношения и комуникация. Над 40 са международните партньори, представители на държави от 3 континента, ...
Контакти 5.4.2017 г. ... за дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, ...
Контакти 19.10.2020 г. ... ...
Контакти 1.6.2012 г. ... за прием на документи През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на  документи, който се намира до официалния вход за аула "Максима" и клона на Банка ДСК.  Работно време на Центъра за прием ...
Контакти 27.11.2023 г. ... ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНССРумяна Накова - административен секретар тел. +359(2)8621069; моб. тел. 0888 000 245 факс +359(2)8627447 Е-mail: [email protected][email protected] Вангелия Вангелова - организатор учебна дейност моб. тел ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... проекти Установяване на контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС и други организации в страната и чужбина. Дава възможност на членовете на Асоциацията да вземат участие в различните университетски, национални, ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 19.8.2022 г. ... организацията създава и поддържа контакти със сродни организации и университети от Европа и света. През ноември 2000 г. ОСИБ създаде „Младежки център за информация и анализи”, а през май 2003 г. отвори първия и единствен на територията на Студентския град ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... и неформални мрежи от контакти, приятелства и партньорства; Да дадем трибуна, чрез която младите хора могат да споделят своето мнение на възможно най-високо ниво. Да стимулираме международна дейност и контакти, специализации в чужбина, ...
AIESEC София - УНСС 1.2.2023 г. ... УНСС, кабинет 1005   Контакти: Председател: Александрина Габровска - [email protected] Зам. председател: Надежда Хаджиева - [email protected]       AIESEC: https://aiesec.org/ ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Контакти 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Изпитна сесия 9.5.2024 г. ... в m-learning . При проблем контакти на Център за дистанционно обучение По време на редовната изпитна сесия ще има дежурни служители събота и неделя, както следва: - На 25 май на телефон 0882146368, [email protected] - На 26 май на телефон ...
Контакти 6.5.2020 г. ... . д-р Костадин Горанов Коларов  директор, Институт по предприемачество E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 622 Кабинет: ...
Контакти 30.1.2012 г. ... ...
Контакти 23.9.2020 г. ... и регионална сигурност“ Магистърска програма „Ядрена сигурност“ Център за стратегически изследвания на отбраната и сигурността За справки и ...
Контакти 13.4.2020 г. ... Самуилова Коен Кабинет : 2115 Телефон : (02) 8195 441 E-mail : [email protected] Социален профил: https://www.facebook ...
Контакти 25.6.2023 г. ... теми, свързани със специалности "МИО" и "МИО на английски език", магистърските програми на катедрата, приема, текущия обучителен процес и др., в случай че имате въпроси или искате да споделите някакви коментари, впечатления, идеи и предложения, моля пишете на имейл: ...
Контакти 24.7.2018 г. ... секретар − Соня Кушлева Телефон: 02/ 8195333 e-mail: [email protected] Кабинет: 3080 Научен секретар − доц. д-р Антонина Хабова е-mail: [email protected] телефон: 02/ 8195336 Кабинет: ...
Контакти 20.6.2018 г. ... на катедрата - П050 А тел. за контакт (02) 8195 446 Административен секретар - Ели ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедрата е г-жа Заруи Хараланова. тел. 8195538; кабинет 1106; email  адрес zaruihar@unwe ...
Контакти 27.9.2012 г. ... секретар на катедрата е г-жа Павлинка Райкова. тел. 8195538; кабинет 1106; email  адрес   peparaj@unwe ...
Контакти 5.11.2020 г. ... катедра Проф. д-р Надя Димитрова Миронова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: [email protected]  Личен E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 576  Кабинет: ...
Контакти 27.2.2012 г. ... Секретар  Соня Кирилова Александрова Кабинет : 3014 Телефон: (02) ...
Контакти 23.5.2022 г. ... секретар: Антоанета Дойнова Греченлиева Кабинет : 2062 Телефон: (02) 8195 323 Kатедрен сайт: Администратор: доц. д-р Александър Найденов E-mail: [email protected] Facebook страница на катедрата: https://www.facebook ...
Контакти 12.7.2018 г. ... секретар Силва Величкова Златева E-mail: Телефон: (02) 960-90-72 E-mail на катедрата : UNSS_sport@unwe ...
Контакти 5.1.2021 г. ... секретари Мариела Николова, е-mail: [email protected] Анелия Петрова, e-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 612 Приемно време: 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч. Обедна почивка : 12.00 ч. - 12.45 ч. Кабинет: ...
Контакти 31.3.2021 г. ... Секретар Лилия Костова Кабинет : 1034А Телефон: (02) ...
Контакти и социални мрежи 20.1.2022 г. ... www.unwemedia.com; контент мениджър: гл. ас. д-р Иван Вълчанов Facebook: www.facebook.com/unwemedia; контент мениджър: гл. ас. д-р Иван Вълчанов Instagram: www.instagram.com/unwemedia; контент мениджър: гл. ас. д-р Мария Николова Youtube: www.youtube ...
Контакти 1.4.2021 г. ... секретар Емилия Габровска тел. 81 95 610 е-mail: egabrovska@unwe ...
Контакти 28.9.2016 г. ... да ни намерите във Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)   АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Вяра Тодорова Коларова Кабинет: 5032 Телефон: (02) ...
Контакти 17.5.2022 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство Студентски град "Христо Ботев" бул. „Осми декември“ 19 1700 София кабинет 3054 Величка Спасова – административен секретар Телефон: 02 81 95  292 Email: transport_unwe@unwe ...
Контакти 26.10.2018 г. ... Секретар Петя Ганчева Байчева Кабинет : 2070 Телефон: (02) 8195 204       email: [email protected] ...
Контакти 26.9.2012 г. ... ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита" Мария Манчева кабинет 2053, тел. 02/81 95 310 E-mail: katedratsz@unwe ...
Контакти 12.2.2018 г. ... СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА  "ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" Цветанка Георгиева КАБИНЕТ 1076 ТЕЛ. 02/ 8195 603; 02/862 94 97 МЕЙЛ: cvetig@unwe ...
Контакти 4.2.2018 г. ... Икономическа социология E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: „Катедра Икономическа социология” https://www.facebook ...
Контакти 10.2.2021 г. ... секретар: Цветелина Стоичкова Кирилова – Петрунова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 307 Кабинет: 3087 Administrative Secretary: Cvetelina Kirilova-Petrunova  E-mail: tkirilova-petrunova@unwe ...
Контакти 16.9.2016 г. ... секретарЛюдмила Янева Стоилова E-mail E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 595Office Кабинет: ...
Контакти 30.5.2017 г. ... секретар Еманоела Белишка E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 281 Кабинет: ...
Контакти 6.6.2022 г. ... . д-р Георги Шинков Забунов, Ръководител катедра  E-mail: [email protected]  Кабинет: 1092 Милена Петрова, Административен секретар  E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 269  Кабинет: ...
Контакти 2.5.2023 г. ... .bg гл. ас. д-р Марияна Кътева  [email protected] Райна Димитрова административен ...
Контакти 11.7.2023 г. ... Секретар Мария Дайжикова Кабинет : 2089 Телефон: (02) 8195 285 E-mail: mariadj@unwe ...
История 3.9.2012 г. ... голяма част от тях катедрата има добри контакти, включително ползотворно сътрудничество. По редица поводи - свързани с учебния процес, промоции, юбилеи и други - възпитаници на специалността са наши гости и се срещат с настоящите студенти. Катедра “Индустриален бизнес” отговаря ...
История 3.2.2012 г. ... училища в света, с които са установени контакти. Проучен е и е пренесен опитът на Института за управление на отбранителните ресурси в Монтерей, Калифорния; Центъра за отбранителни изследвания на Университета в Абърдийн, Великобритания; Университета на Бундесвера в Мюнхен; ...
История 26.8.2020 г. ... Катедрата установява и преки контакти и връзки с чуждестранни висши учебни заведения. С известна гордост може да отбележим, че тя е една от първите в следвоенната история на висшите учебни заведения в България, която още през 50-те години на миналия век сключва договор ...
История 22.3.2016 г. ... да осъществяват интензивни професионални контакти с водещи университети и изследователски центрове в държави от Европейския съюз и САЩ, включително реализация на съвместни проекти.      Преобразуването на Висшия икономически институт в Университет за ...
Партньори 9.2.2016 г. ... и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от ...
За института 6.5.2020 г. ... на предприемачи и мениджъри. Има развити контакти със сродни институти и катедри в университети от различни страни. Към Института по предприемачество действа единствената докторска програма у нас по предприемачество, акредитирана от НАОА за втори път с най-висока оценка ...
За катедрата 20.5.2021 г. ... във ...
Специалности 27.1.2023 г. ... да поддържа и развива непрекъснати контакти с бизнеса и на тази база да осигурява високо професионални стажове и практики във водещи фирми от логистичния сектор у нас и в чужбина. Професията е една от най-високо платените‚ като завършилите специалисти се реализират ...
Контакти 1.3.2012 г. ... сектор Емилия Николова Манолова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 488 Кабинет: ...
Контакти 4.2.2020 г. ... сектор Бистра Гугова E-mail:  [email protected] Телефон: (02) 8195 684 Кабинет: ...
Наука 14.5.2024 г. ... и е в състояние да поддържа непрекъснато контакти с партниращите организации и личности. Дългосрочната задача на факултета е развитието на научното направление Икономика на инфраструктурата, което е традиционно за страната и се потвърждава от целите за ускорено развитие на ...
Контакти 10.3.2016 г. ... сектор Радостина Асенова Дойчинова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 303 Кабинет: ...
Партньори 13.3.2024 г. ... има сключени договори и поддържа контакти с български и чуждестранни университети, както и с държавни институции, административни структури, фирми и организации в страната и чужбина Катедра "Медии и обществени комуникаци" Катедра "Логистика и вериги на доставките" Катедра ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... се основават на традиционно установени контакти на катедрите с представители и институции на централната и местна власт, на граждански организации и сдружения, на партийни централи, на държавния, корпоративния и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми ...
Контакти 1.3.2012 г. ... Николова Гиздова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 862 95 38, (02) 8195 671 Кабинет: ...
Партньори 6.3.2012 г. ... поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски университет – Вашингтон, Университет „Джордж Вашингтон“, Джорджтаунски университет – Вашингтон, Университети Йеил, Принстън, ...
Контакти 30.11.2023 г. ... ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТА   Е-mail: faf@unwe. bg Уеб-страница на Финансово-счетоводен факултет - http://faculties.unwe.bg/finacc Тел.: каб -1037 - 02/8195302; каб.1051 - 02/8195241    Длъжност Име и ...
В медиите 16.5.2017 г. ... направления. Едното е развитието на научните контакти и участието в съвместни проекти с повече от сто сродни партньорски университета от ЕС и света. Успешно ръководим и участваме в множество национални, европейски и други международни научноизследователски проекти. Другото направление е ...
Контакти 9.4.2013 г. ... сектор Лъчезара Васева E-mail: [email protected] Телефон: (02) 962 38 17, (02) 8195 497 Кабинет: ...
История 10.4.2013 г. ... практика. Факултетът поддържа интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни ...
Контакти 1.3.2012 г. ... сектор Мариана Недялкова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 868 83 47, (02) 8195 248 Кабинет: ...
За факултета 10.4.2013 г. ... . Факултетът поддържа интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... и информация за контакти с ръководителя. В определеният ден за начало на практиката (обикновено в понеделника на седмицата след последната седмица на      годишната поправителна сесия на III-ти курс),      ...
Контакти 4.12.2012 г. ... Любенова Георгиева   - Началник сектор секретариат  Каб. № 2075 Телефон  - 8195 474 Е-mail  - fais@unwe ...
Контакти 14.5.2016 г. ... "Университетска библиотека и централен архив" Директор   Станка Ценова Кабинет : 2095 Телефон : (02) 862 94 69 (02) 8195 264 E-mail : [email protected] ...
Контакти 1.12.2011 г. ... . д-р Вера Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и ...
Контакти 22.5.2023 г. ... партньорства, съвместни програми, международни образователни и научни прояви и др. Email: [email protected] Мобилност на студенти и преподаватели Email: [email protected] Чуждестранни студенти Email: [email protected] Чуждестранни ...
Контакти 13.10.2016 г. ... . (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03  телефонна централа (02) 8195 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС View Larger Map Университет за национално и световно стопанство Университетът за национално и световно стопанство ...
Контакти 12.7.2018 г. ... , Студентски град „Христо Ботев, бул. „8-ми декември“ Спортен комплекс „ Бонсист” Катедра „Физическо възпитание и спорт” е-mail: [email protected] тел. (02) 862 88 92 Ръководител катедра – доц. д-р Спас ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... сътрудничество се развива чрез контакти със сродни катедри и факултети и сключване на договори. Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното ...
Партньори 8.12.2011 г. ... сътрудничество се развива чрез контакти със сродни катедри и факултети и сключване на договори. Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... сътрудничество се развива чрез контакти със сродни катедри и факултети и сключване на договори. Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното ...
Контакти 7.12.2020 г. ... "Наука" Директор   Капка Георгиева Палейкова Кабинет : 2037 Телефон : (02) 862 38 03 (02) 8195 309 E-mail : [email protected]   Фонд „Научни изследвания“ www.fni ...
Учебно-оздравителна база - Равда 7.5.2024 г. ... за залите е по договаряне.   Контакти: Учебно-оздравителна база на УНСС с. Равда, ул. „Крайбрежна“ №2 Телефони за връзка: За резервации, карти: Соня Бирцоева 0882 142 500 Георги Маринов (управител): 0888 100 835  тел. и ...

Новини

249 results found
Редовният ни докторант Костадинка Станимирова направи интригуваща презентация в университета Luiss 13.6.2024 г. ... университети и създаде множество контакти в сферата на науката и изследователската дейност. Докторантът ни изказва специални благодарности на научния си ръководител доц. д-р Александър Найденов за куража и подкрепата, която й е указал, както и за безценната помощ ...
УНСС разширява партньорствата си с подписването на четири нови меморандума за сътрудничество 7.6.2024 г. ... чийто ресор е осъществяването на контакти и сътрудничество с бизнеса. Меморадумът с „Аджаил пуул“ ООД, организация, създадена от млади професионалисти, които са специалисти в областта на управлението на проекти и които внедряват „agile“ ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и администрация в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебните 2023-2024 и 2024-2025 година 28.5.2024 г. ... , осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС.            Кандидатите за участие в конкурса подават ...
На 9 май - Деня на Европа - говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент 10.5.2024 г. ... и добри практики, установяване на контакти и сътрудничество. Специално внимание беше отделено на младите хора и въвличането им в предизвикателствата на информационния поток и социални мрежи. Във форума, който беше в хибриден формат, взеха участие посланикът на ...
УНСС и Нидерландско-българската бизнес асоциация подписаха меморандум за сътрудничество 28.4.2024 г. ... , обмен на информация и изграждане на контакти с реномирани университети в Нидерландия. Едуард Симелинк, председател на НББА, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС Проф. Димитър Димитров изрази радостта си от възможността за сътрудничество ...
Студентска кръгла маса на тема „Изграждане на сигурност“ по проект „Изграждаме сигурност, засилваме единството, споделяме ценности: 20 години България в НАТО“ 24.4.2024 г. ... да провокират интерес и да задълбочим контакти си за бъдещи съвместни проекти“, каза Донна Фитнева. В събитието участваха студенти и преподаватели от трите партньорски университета. От страна на УНСС присъства и доц. д-р Блага Благоева, два мандата ръководител катедра ...
Рекорден брой - 629 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 22.4.2024 г. ... , че Университетът поддържа тесни контакти с бизнеса и развива дългосрочни партньорства с работодателите за провеждането на стажантски и менторски програми, насърчава студентското предприемачество, като за целта функционира Стартъп хъб. Партньорите на нашия университет от ...
Дискусия на тема „Изкуственият интелект и пазарът на труда в 21 век“ се проведе в нашия университет 19.4.2024 г. ... срещи, интересни лекции, семинари, контакти с водещи специалисти, споделящи своя опит. Обясни, че УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация на учебната, научноизследователската и административната дейност, че са дигитализирани всички процеси и ...
Работно посещение в община Костенец във връзка с бъдещо сътрудничество 19.4.2024 г. ... , че Университетът поддържа тесни контакти с бизнеса и развива дългосрочни партньорства с работодателите за провеждането на стажантски и менторски програми, насърчава студентското предприемачество като за целта в УНСС функционира стартъп хъб.  С ...
Ърнст и Янг България с уъркшоп за студентите от специалност „Счетоводство“ на УНСС 18.4.2024 г. ... възможности, да учиш през целия си живот, да създаваш контакти, да вярваш в доброволчеството.   Уъркшопът включваше задания и игри с цел студентите да се подготвят практически за кандидатстване за работа. Студентите задаваха  въпроси и участваха активно в обсъжданата проблематика. ...
Ърнст и Янг България с уъркшоп за студентите от специалност „Счетоводство“ 18.4.2024 г. ... възможности, да учиш през целия си живот, да създаваш контакти, да вярваш в доброволчеството.   Уъркшопът включваше задания и игри с цел студентите да се подготвят практически за кандидатстване за работа. Студентите задаваха  въпроси и участваха активно в обсъжданата проблематика. ...
Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца 16.4.2024 г. ... на училището; разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации и др. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, г-н Бисер Благоев, старши учител по география и икономика в ПЕГ „Йоан Екзарх“ ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... Александрова посочи, че Университетът поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми, развива студентското предприемачество, като за целта в УНСС функционира Стартъп хъб. Тя обърна внимание на добрата учебна среда, като ...
Студенти от Юридическия факултет взеха участие в световно състезание по международен търговски арбитраж 10.4.2024 г. ... вълнуващо изживяване, даващо възможност за създаване на контакти с колеги и практикуващи юристи от цял свят“, казват треньорите в състезанието.     ...
Наш преподавател участва в заседание на Review Panel на европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST 1.4.2024 г. ... цел на програмата е нетуъркинг и установяване на контакти с цел широкоформатно сътрудничество между участващите в мрежите висши училища, сред които популяризиране на съществуващите и последващо разработване на нови научни публикации, издаване на съвместни учебници, популяризиране на научни конференции, ...
Подкаст | "От нула до еднорог", S1E4: Как се прави стартъп в чужбина с Любомила Йорданова 1.4.2024 г. ... пари от инвеститорите. Чуйте още: Как се правят контакти в непозната среда? Какво привлича инвеститорите в Западна Европа? Пречи ли конкуренцията или помага? Различно ли се извършва в Германия бизнесът? Какви са най-важните стъпки, за да пробиеш на голям пазар? Целият подкаст гледайте ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Стопанската камара в Пирот 28.3.2024 г. ... , но мисля, че културните и чисто човешките контакти между университетите, общините и бизнеса също са много важни за приятелските отношения между България и Сърбия“. Председателят на Стопанска камара в Пирот д-р Драган Костич изрази задоволството си от подписването на ...
Третото издание на BSides Sofia събра 10 лектори и над 300 фенове 26.3.2024 г. ... кибepcигypнocт, за да обменим опит, умения и контакти. Искаме да дадем възможност за изява на таланта и уменията на членовете на обществото без натиск от производители, без търговски намерения или очаквания за продажби. Тази година въведохме символична такса с цел по-прецизна регистрация, за ...
Лятно училище по програма ENGAGE.EU в Тулуза, Франция 11.3.2024 г. ... да допълните своите знания, да създадете нови контакти с Ваши колеги от цяла Европа и да допринесете за оформянето на нашето бъдеще. Кандидатствайте сега за едно незабравимо пътешествие на обучение и ...
Започва безплатна Академия по предприемачество в земеделието, отличникът получава 5000 лв 8.3.2024 г. ... по предприемачество в земеделието. За контакти и допълнителна информация: тел: 02 843 1040 ел.поща: [email protected] Източник: sinor ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) 8.3.2024 г. ... ни е върху подпомагането на работните контакти и бизнес развитие между български и британски партньори. Също така изпълняваме и ролята на информационна платформа за споделяне на новини, професионални консултации и нови възможности. Спомагаме за съвместна работа между компаниите и ...
Подписа се меморандум за сътрудничество между УНСС и Българската предприемаческа асоциация (BESCO) 7.3.2024 г. ... асоциация, както и изграждане на контакти с членовете на Асоциацията. BESCO е неправителствена организация, която свързва стартъпи, инвеститори, правителство, институции и други заинтересовани страни.  Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, Недялко ...
Как да сте успешни в създаването на нужните за бизнеса ви взаимоотношения 6.3.2024 г. ... , ако целта ви е да установите нови бизнес контакти, трябва да бъдете уверени, че можете да отговорите кратко, но въздействащо на въпроса „С какво се занимавате?“. Ето и три насочващи въпроса, които да ви помогнат да изградите networking pitch: Какъв продукт или услуга ...
Eleven търси млади компании, в които да вложи по 300 хил. евро 15.2.2024 г. ... от партньорите във фонда и тяхната мрежа от контакти, срещу 10% дял в участващите дружества. "Първото издание на Eleven Alpha беше завръщане към корените на Eleven. Търсехме "строители на бъдещето", срещнахме мнозина и подкрепихме тези, които наистина се отличиха. Днес сме готови с ...
Welcome Party за новите чуждестранни студенти по програма „Eразъм+“ в УНСС 15.2.2024 г. ... нови знания и впечатления, ползотворни нови контакти и нови приятелства“, приветства чуждестранните студенти ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, като подчерта полезността на програмите за обмен на студенти по програма „Еразъм+“ и в рамките на европейския алианс от ...
Как да сте успешни в създаването на нужните за бизнеса ви взаимоотношения 22.1.2024 г. ... , ако целта ви е да установите нови бизнес контакти, трябва да бъдете уверени, че можете да отговорите кратко, но въздействащо на въпроса „С какво се занимавате?“. Ето и три насочващи въпроса, които да ви помогнат да изградите networking pitch: Какъв продукт или услуга ...
Започна кандидатстване за националния конкурс "Най-добър младежки стартъп в България 2024” на Фондът на фондовете и СУ "Св. Климент Охридски" 19.1.2024 г. ... . Ценна възможност е и създаването на бизнес контакти сред предприемаческите, академични и научни среди и привличане на съмишленици към реализирането на идеите.  Инициативата се провежда за трета поредна година и привлича проекти на млади хора от цялата страна. Конкурсът е трамплин за ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... международно сътрудничество чрез интензивни контакти с чуждестранни факултети и университети, участие в международни научни форуми, специализации в чужбина и др. Новият декан на факултет „Управление и администрация“ е проф. д-р Надя Миронова. Във факултет ...
УНСС домакин на „Ден на китайската култура“ 16.1.2024 г. ... , като обогатихме и увеличихме мрежата си от контакти сред университетите в Пекин, Шанхай и Тиендзин. „Нека през новата 2024 година заедно с нашите партньори в нелеката задача да възпитаваме, обучаваме и насърчаваме нашите ученици, които са бъдещето на България, да успеем да ...
Ректорът удостои с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев“ Междууниверситетския център за развитие на кариерата 14.12.2023 г. ... център в България, той стана търсено звено за контакти както за работодатели, така и за студенти. Значителни са инициативите на Центъра, които вече се превърнаха в традиция като „Дни на отворените врати“, „Дни на кариерата“, „Най-добър студентски стартъп“. ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 15.12.2023 г. ... магистратура, докторантура, или професионални контакти, никога не забравяйте, че това е вашата алма-матер. Скъпи родители, сигурен съм, че за вас това е един изключително тържествен момент. Да видите дипломите на своите деца е нещо прекрасно. Напътствайте ги оттук нататък в тяхната ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 14.12.2023 г. ... магистратура, докторантура, или професионални контакти, никога не забравяйте, че това е вашата алма-матер. Скъпи родители, сигурен съм, че за вас това е един изключително тържествен момент. Да видите дипломите на своите деца е нещо прекрасно. Напътствайте ги оттук нататък в тяхната ...
Юридическият факултет стимулира участието в програмата „Еразъм+“ 12.12.2023 г. ... на ЕС“. Той допълни, че с установяването на контакти между студентите от различни държави и университети се обогатяват знанията и  се добива ценен опит и подчерта, че ползите далеч надхвърлят самото пребиваване в друга държава. Доц. д-р Константин Танев, зам.-декан по качеството и ...
Публична лекция на Александър Иванов на тема "Търговията в дигиталното пространство" 14.12.2023 г. ... за личностно развитие Елиминиране на ненужни контакти;Работа с хора, на които се възхищаваме;Фокусиране не само върху резултатите, но и върху личностния растеж. Споделеното от Александър Иванов предизвика множество въпроси, а също и нови идеи и мотивация на всички присъстващи студенти в ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.12.2023 г. ... на общуване и преподаване, ограничени социални контакти, несигурност в бъдещето, но успяхте и ето днес сте тук за да получите дипломите си. На пръв поглед една хартия, но колко много означава тя – възможност за добра кариера, възможност спокойно да отглеждате децата си и да се грижите за ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 1.12.2023 г. ... на общуване и преподаване, ограничени социални контакти, несигурност в бъдещето, но успяхте и ето днес сте тук за да получите дипломите си. На пръв поглед една хартия, но колко много означава тя – възможност за добра кариера, възможност спокойно да отглеждате децата си и да се грижите за ...
УНСС ще си сътрудничи с „Мениджмънт Борд“ 1.12.2023 г. ... на компаниите и организациите. TMB създава нови контакти и уникална среда за общуване между всички членове на бордовете от цяла България, подкрепяйки техния просперитет и просперитета на техните семейства ...
Ректорът проф. Димитров връчи дипломите на отличниците от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на тържествена церемония в аула „Максима“ 20.11.2023 г. ... и насърчи абсолвентите да продължат да поддържат контакти с Университета, с Катедрата, да не се притесняват да комуникират със своите преподаватели. Д-р Бойко Таков се обърна към абсолвентите с пожелания да имат предприемачески дух и да мечтаят да покорят света: ...
УНСС гостува на Професионална езикова гимназия „Йоан Екзарх“ във Враца 20.11.2023 г. ... .       Като резултат от добрите контакти на УНСС и Професионалната езикова гимназия „Йоан Екзарх“ предстои да бъде сключен меморандум за сътрудничество между двете институции.       Учениците ще посетят Университета на 21 ноември - Ден на отворените врати ...
УНСС гостува на Професионална езикова гимназия „Йоан Екзарх“ във Враца 14.11.2023 г. ... на УНСС. Като резултат от добрите контакти на УНСС и Професионалната езикова гимназия „Йоан Екзарх“ предстои да бъде сключен меморандум за сътрудничество между двете институции. Учениците ще посетят Университета на 21 ноември - Ден на отворените врати и Дни ...
На тържествена церемония абсолвентите от катедра „Политология“ – бакалаври и магистри, получиха своите дипломи 6.11.2023 г. ... вкус на интелектуалните и човешките контакти, на приятелствата, които ще останат за цял живот. „В личното битие на човека четири или пет години са един незначителен и много кратък период, но тези години за вас са от изключителна важност, защото са основата на вашия ...
Връчиха дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Недвижима собственост“ 24.10.2023 г. ... не пропускат възможността да създават контакти не само с българските, но и с международните организации от сектора. Проф. Георги Забунов изрази своята надежда, че преподавателите са успели да създадат у тях полезни навици за труд и, че те са усетили техния стремеж да им предадат ...
Конференция Moving forward? Envisioning Societal Outreach for the Fifth Generation University, Манхайм, Германия 28.12.2023 г. ... по въпросите за устойчиво развитие, контакти и сътрудничество с различни заинтересовани страни, използване на интерактивни форми на обучение, дигитализация и визуализация на въздействието.    Конференцията продължи с дискусия с Хенинг Хилман, вицепрезидент ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ тържествено получиха своите дипломи 17.10.2023 г. ... и иновации в обучението, с добри контакти с бизнеса и с успешна реализация на студентите. „МИО е запазена марка, МИО е гаранция за качество и пожелавам на завършилите успешно да приложите това, което сте научили през годините“, пожела проф. Димитров ...
С най-голям брой участници катедра „МИО и бизнес“ проведе XXII международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 16 години по-късно“ 17.10.2023 г. ... , упоритост, и изграждане на мрежа от контакти, към които екипът може да се обърне за съвет, мнение или откъдето да почерпи вдъхновение, когато е необходимо“. „Повече от всякога е необходима дискусия за ЕС в динамичните времена, в които живеем и точното място за нея ...
Проф. Димитър Димитров приветства в УНСС лауреата на голямата литературна награда „Мигел де Сервантес“ г-н Серхио Рамирес 13.10.2023 г. ... поддържа много международни връзки и контакти, част от които е и тази среща“, каза ректорът и допълни, че се връща от посещение в University Toulouse Capitole, един от университетите партньори в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU, където са обсъждани дейностите ...
Млади предприемачи по време на криза 25.9.2023 г. ... за разширяване на Вашата мрежа от контакти и обогатяване на Вашите знания в сферата на предприемачеството ...
ДАНИЕЛ БУДАКОВ: ПРЕКАРАХ СТРАХОТНА ГОДИНА В РИМ 25.8.2023 г. ... с академичния аспект. Професионалните контакти и мрежата от колеги със сходни интереси отвориха нови възможности за мен в кариерата ми. Стажовете и практиките ми предоставиха реален опит в индустрията и ме подготвиха за успешен старт в професионалната среда. КАКВА Е ...
Качества и навици на успешните предприемачи 8.8.2023 г. ... . Изграждане на мрежи от контакти Предприемачите осъзнават важността на силните социални връзки. Те активно изграждат взаимоотношения с други бизнесмени, ментори, индустриални експерти и инвеститори. Тези връзки предоставят ценни съвети, ресурси и възможности за ...
Kампания за приобщаване на доброволци 10.7.2023 г. ... , даващо възможност за създаване на нови контакти и приятелства; Отдаденост и съпричастност – развитие на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен; Организационни умения – управление на времето ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 28.6.2023 г. ... среда и мрежа от връзки и контакти помежду ни и между вас самите, така че в следващите години да можем да работим заедно във всички направления в сферата на транспорта и да се срещаме отново като колеги. Нашите врати са винаги отворени за вас. Желая ви изключителни ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.6.2023 г. ... се ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС. Ще се финансират приоритетно мобилности на персонал с цел обучение за участие в организирани от приемащи университети седмици за обучение на служители (т.нар. ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 26.6.2023 г. ... се ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС. Не се допуска провеждане на мобилност с цел преподаване на двама и повече преподаватели по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите, когато ...
Международната научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят" приветства нови съорганизатори 12.7.2023 г. ... да придобият ценни знания, да установят нови контакти и да участват в стимулиращи дискусии, които ще оформят бъдещето на тематичните области. #SaveTheDate - 23&24 ноември 2023 г.    Отбележете в календарите си предстоящата Трета международна научна конференция ...
Среща-дискусия ,,Обучението по МИО в дигиталната ера” 10.6.2023 г. ... като една възможност за създаване на контакти. Студентите от специалност „МИО“ също споделиха своите препоръки. Някои от тях изненадаха аудиторията с изключително интересни и иновативни предложения. Едно от тях бе изграждане на дигитална платформа за онлайн наблюдаване ...
Нашият университет - съорганизатор на научна конференция за управление на икономиката по време на международна криза 2.6.2023 г. ... представителите на УНСС осъществиха контакти с преподаватели и изследователи от региона на Югоизточна Европа - от Сърбия, Северна Македония, Хърватия, Турция, Румъния и др. С някои от тях бяха обсъдени възможностите за бъдещо академично и научно сътрудничество с нашия университет ...
Българска компания помага за екологично земеделие благодарение на AI 1.6.2023 г. ... е много близък пазар като климат, контакти, има доста добър и бърз достъп заради Европейския съюз... Няма да се спрем само на европейския пазар, но започваме с него“. Харалампиев каза още, че компанията е получила на ранен етап финансиране от фонд за рискови инвестиции. ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 31.5.2023 г. ... развиваме стажантски програми, на база на контакти, които осъществяваме по време на кариерните форуми“, каза Гено Генов, представител на „Парафлоу Комуникейшънс“. Спас Иванов, управител на компанията BaseLine Cybersecurity благодари за поканата да участва във форума и ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 17.7.2023 г. ... развиваме стажантски програми, на база на контакти, които осъществяваме по време на кариерните форуми“, каза Гено Генов, представител на „Парафлоу Комуникейшънс“. Спас Иванов, управител на компанията BaseLine Cybersecurity благодари за поканата да участва във форума и ...
Наши преподаватели представиха УНСС на International Erasmus+ Week 2023 в Белград, Република Сърбия 17.5.2023 г. ... възможност за създаване на нови академични контакти и съвместни научни начинания. На заключителната церемония, освен сертификати, на чуждестранните университетски преподаватели бяха раздадени и награди за средношколци, спечелили езикови състезания, както и на техните учители. След ...
Публична лекция "Права и задължения на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС" през погледа на студентите 4.5.2023 г. ... . За повече информация за тяхната работа и контакти, можете да посетите техния уебсайт на https://ecc.bg/ или да ги потърсите на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Бачо Киро 14 ...
230 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 8.9.2023 г. ... на ЕС, но и в целия свят. Имаме отлични контакти с бизнеса и нашите студенти получават предложение за стажове още в първи курс, а много от тях започват работа във тори курс. Искам да обърна внимание, че УНСС е единственият университет, който тази учебна година не увеличи таксите и ...
КАТЕДРА „МИО И БИЗНЕС“ ЩЕ БЪДЕ КООРДИНАТОР НА ПАРТНЬОРСТВОТО С ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА 4.5.2023 г. ... водещи предприятия, както и изграждане на контакти с реномирани университети в Германия. Споразумението беше подписано от Ректора проф. Димитър Димитров, г-н Тим Курт, президент на Германо-Българска индустриално-търговска камара (AHK Bulgarien) и д-р Митко Василев - неин главен ...
Меморандум за сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара 27.4.2023 г. ... водещи предприятия, както и изграждане на контакти с реномирани университети в Германия. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара (от дясно наляво) Ректорът на УНСС проф. д-р ...
Публична лекция за дипломатическите отношения между България и Испания изнесе Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на Испания у нас 26.4.2023 г. ... паралели и взаимнополезните контакти между двата народа и двете страни от дълбока древност до днес Модератор на събитието беше проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, дългогодишен бивш ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ...
Министърът на туризма представи концепцията на Бранд България в нашия университет 25.4.2023 г. ... също имаме ползотворни контакти от времето, когато доц. д-р Николай Цонев беше ръководител на катедрата. Това е бъдещето на туризма, без такива хора като вас няма как да вървим напред. Желая ви здраве, продължавайте да побеждавате“ ...
Министърът на туризма представи концепцията на Бранд България в нашия университет 24.4.2023 г. ... също имаме ползотворни контакти от времето, когато доц. д-р Николай Цонев беше ръководител на катедрата. Това е бъдещето на туризма, без такива хора като вас няма как да вървим напред. Желая ви здраве, продължавайте да побеждавате“ ...
CARGOTEC BULGARIA ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ НА НАШИ СТУДЕНТИ НА СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ В ОФИСА НА КОМПАНИЯТА 5.5.2023 г. ... . Аз лично извлякох контакти и опит, който не бих придобила иначе. Благодарна съм, че можех да бъда част от това събитие. Алина Цоева: Благодаря на катедра ,,МИО и бизнес”, че заедно с компания Cargotec, организираха толкова полезно събитие ...
Във времена, когато fake news ни заливат от почти всички медии... 6.4.2023 г. ... в известна мрежа за професионални контакти относно предлагането на работни места за бизнес анализатори (business analyst) показва списък с над 1000 свободни позиции във всички сфери на бизнеса. доц. д-р Александър Найденов Ръководител ...
Деветото Общо събрание на ASECU се проведе в университета 2.4.2023 г. ... . „Поддържаме тесни контакти с работодателите и дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми, развиваме студентското предприемачество чрез изградения за целта Стартъп хъб. За нас е важно, че като член на ASECU ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ 7.4.2023 г. ... https://astra2023.pfri.hr/ За контакти: [email protected] При регистрацията студентите качват подписан Learning agreement, а за преподавателите – Teaching agreement. СРОК ЗА ПОДПИСВАНЕ В УЦМСП: 1-20 април 2023 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
ГОСТ ЛЕКТОР ОТ BIO BENJAMIN ПРИ СТУДЕНТИТЕ ОТ 3 КУРС, "МИО" С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.5.2023 г. ... максимално от мрежата от контакти, която университетът и професионалните бизнес платформи предоставят. Накрая, но не на последно място, от изключително значение е вярваш в полезността на своя продукт ...
Уебинар „Как науката да бъдe в полза на предприемачеството“ 30.3.2023 г. ... , чрез създаване на мрежи, контакти с индустрията, обсъждане на идеи, подпомагане на идеи“. Той разясни, че академичното предприемачество е най-силно в Северна Америка и Канада, а на много места е изключително слабо развито. Но според него и университети с ...
Катедрата представя: Силвия Драгиева, Публична администрация, 4 курс 31.3.2023 г. ... . Общувайте активно, тъй като контактите с хората само могат да ви помогнат, както по време, така и след края на стажа. Не пропускайте по време на вашата стажантска програма да завързвате контакти. Когато е уместно и без да скъсявате дистанцията, можете ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми като развива студентското предприемачество“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че студентите на УНСС ...
Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.3.2023 г. ... за възможността да създадат контакти и да организират бъдещи  практики и срещи с учениците. Младите участници в кръглата маса задаваха въпроси и показаха вижданията и очакванията си от реализацията си в туризма. Студенти и ...
Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 13.4.2023 г. ... за възможността да създадат контакти и да организират бъдещи  практики и срещи с учениците. Младите участници в кръглата маса задаваха въпроси и показаха вижданията и очакванията си от реализацията си в туризма. Студенти и ...
Проф. д-р Поля Кацамунска с международна награда 31.3.2023 г. ... за създаване на нови академични контакти, лични приятелства и евентуални съвместни научни начинания в бъдеще. Dr. Polya Katsamunska presents the certificate for a Keynote Speech deliverd by  Dr. Christine  Dufès, University of ...
Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“ 13.3.2023 г. ... юридическото образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса и ...
Проф. д-р Поля Кацамунска с международна награда 13.3.2023 г. ... чудесна възможност за създаване на нови академични контакти, лични приятелства и евентуални съвместни научни начинания в бъдеще. Dr. Polya Katsamunska presents the certificate for a Keynote Speech deliverd by  Dr. Christine  Dufès, University of Strathclyde, ...
Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“ 12.3.2023 г. ... юридическото образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса и ...
Среща на партньорите по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) 10.3.2023 г. ... реализация в производството и установените контакти и работата с представители на бизнеса. Проф. д-р Камелия Стефанова Срещата продължи с представяне на дейността и постигнатите резултати по проекта от координаторите на партньорските организации – проф. Юлиан Василев от ...
КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА“ 8.3.2023 г. ... правото да използваш произведението; Осъществяване на контакти с държавните органи и засилване на тяхната роля чрез налагане на санкции за нарушителите.   Снимки: Иван ...
Меморандум за сътрудничество с Института за социални и синдикални изследвания и обучение 4.3.2023 г. ... , което даваме на студентите с такива институционални контакти и още от първи курс да имат професионална ориентация, да имат самочувствие и да бъдат горди, че са част от УНСС.“ Доц.  Ивайло Беев Разговорът продължи в посока какви възможности дава съвместните сътрудничества, ...
Enterprise Europe Network 21.2.2023 г. ... , услуги и иновации от бизнесаПодпомагане на директни контакти с други организации от EEN мрежата в чужбинаСъдействие за сформиране на международни консорциуми и изготвяне на съвместни проекти за кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, вкл. Европейският съвет за иновацииОрганизиране и провеждане на ...
За втора година УНСС ще бъде домакин на конференцията за млади учени на ENGAGE.EU 21.2.2023 г. ... на заявки, тематични направления, примерна програма и контакти можете да откриете на engageuniversity.eu ...
Грешките на старт-ъп компаниите 20.2.2023 г. ... независимо проучване. Не забравяйте и за мрежата от контакти на този човек. Много по-лесно е да се достигне до потенциални клиенти ако познава повече хора и има топъл контакт с тях. Прекарвате прекалено много време в търсене на финансиране. Да, финансите са основен фактор за развитието на всяка една ...
#unwemediAlumni: Василена Иванова от художествената гимнастика до журналистиката 20.12.2022 г. ... в предизвикателства, защото от тези неща се създават контакти и "след време ще ти звъннат, ако имат нужда от човек – няма да пуснат обява, а ще се сетят за теб”. Василена смята, че не е хубаво да се сравняваш с останалите, тъй като в главата ти другите са повече от теб, но всъщност далеч не е ...
Лекция на съветника по образователните въпроси към посолството на кралство Испания у нас г-н Анхел Сантамария Барниола 19.12.2022 г. ... ден ще бъде посветен на контакти с образователни институции и университети, а вторият е за студенти, на място ще можете да се информирате за възможностите да продължите образованието си в магистратура или докторантура в Испания“. Г-н Анхел ...
Лекция запозна студентите с уменията на успешния предприемач 15.12.2022 г. ... успешно се създава мрежа от контакти в бизнес средата и как бизнес лидерите управляват времето си чрез поставяне на конкретни цели и приоритизирането на задачи ...
Споразумение по програма „Еразъм+” с Noakhali Science and Technology University 14.12.2022 г. ... спомени и богата палитра от контакти с хора от различни краища“, каза доц. д-р Камелия Асенова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и Институционален координатор на УНСС по програма „Еразъм+” ...
Лекция на съветника по образователните въпроси към посолството на кралство Испания у нас г-н Анхел Сантамария Барниола 14.12.2022 г. ... ден ще бъде посветен на контакти с образователни институции и университети, а вторият е за студенти, на място ще можете да се информирате за възможностите да продължите образованието си в магистратура или докторантура в Испания“ ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... много нови приятелства и контакти и подобрих уменията си за работа в екип“, каза още първокурсничката на УНСС. Huawei Seeds For the Future. Това е една от социално отговорните програми на компанията, в която взимат участие ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... нови знания, създадох много нови приятелства и контакти и подобрих уменията си за работа в екип“, каза още първокурсничката на УНСС. Huawei Seeds For the Future. Това е една от социално отговорните програми на компанията, в която взимат участие стотици студенти, а ...
Бизнес с приятел: да или не? 28.11.2022 г. ... въпрос за общия бизнес. Ограничена мрежа от контакти. За старт-ъп компаниите е важно какви са хората, които участват в тяхното създаване и какви са контактите, които тези хора имат. Понякога правилните познати могат да бъдат от решаващо значение за успеха или провала. Затова е хубаво да ...
Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата 28.11.2022 г. ... образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 70 водещи компании в „Дни на кариерата 2022“ 22.11.2022 г. ... , какво изиска и съответно да направиш и първите контакти с бизнеса в една много по-привична за студентите атмосфера, отколкото за бизнеса“. Участниците поздрави и председателят на Студентския съвет Ангел Стойков, като отбеляза: „Интересът към това събитие показва, ...
Третият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае студентите с интегрираните маркетингови комуникации 15.5.2023 г. ... , добре структурирано с характеристики и контакти с клиенти и полезно за всеки един бизнес. Имам намерение да покажа на студентите сблъсъка между науката, здравия разум и маркетинга не като надута фразеология, а като практика от живота. Например с противопоставянето на две много ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 16.11.2022 г. ... своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими разработки в областта, както и от откриването на нови допирни точки с колеги от ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 15.11.2022 г. ... своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими разработки в областта, както и от откриването на нови допирни точки с колеги от ...
Менторско кафе с Фонда на фондовете 7.11.2022 г. ... сряда, 10:00 -12:00 | МЦРК, кабинет 1008 Контакти за участие: [email protected] 02 / 8195 219 Побързайте, местата са ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... на общуване и преподаване, ограничени социални контакти, несигурност в бъдещето, но успяхте и ето днес сте тук, за да получите дипломите си. На пръв поглед една хартия, но колко много означава тя – възможност за добра кариера, възможност спокойно да отглеждате децата си и да се грижите за ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... на общуване и преподаване, ограничени социални контакти, несигурност в бъдещето, но успяхте и ето днес сте тук, за да получите дипломите си. На пръв поглед една хартия, но колко много означава тя – възможност за добра кариера, възможност спокойно да отглеждате децата си и да се грижите за ...
Започна записването за Executive MBA програмата на УНСС и Northern Illinois University 22.10.2022 г. ... продължат да се възползват и от изключителните контакти на двата университета с влиятелни институции и организации от целия свят“, казва той. „Това е едногодишна програма за професионалисти, която има за цел да надгради техните знания с всички нови тенденции в управлението на ...
Открита лекция за силата на местната власт по повод 25-годишнината на катедра „Публична администрация“ 13.10.2022 г. ... свързват много и многопосочни полезни работни контакти и отношения от взаимен интерес, каза доц. д-р Александър Вълков и отбеляза: „радвам се, че днес имаме повод в рамките на инициативата на нашата катедра, която се казва „Отворен семестър“, да отбележим две събития. Защото ...
Публична лекция за силата на местната власт по повод 25-годишнината на катедра „Публична администрация“ 12.10.2022 г. ... свързват много и многопосочни полезни работни контакти и отношения от взаимен интерес, каза доц. д-р Александър Вълков и отбеляза: „радвам се, че днес имаме повод в рамките на инициативата на нашата катедра, която се казва „Отворен семестър“, да отбележим две събития. Защото ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС.            Преподавателите трябва да владеят добре английски език ...
Международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 29.9.2022 г. ... е да имаме международни контакти и активно взаимодействие с тях“, допълни той. Проф. д-р Димитър Димитров „Благодаря за поканата за взаимно сътрудничество. То ще даде тласък на общите ни проекти и ще ни позволи да работим заедно ...
Делегация от Karatekin University на посещение в УНСС 26.9.2022 г. ... в Турция, известен с добрите си контакти и взаимоотношения с България. Всяка година над 100 турски студенти се записват за стаж в България ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 28.6.2022 г. ... ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС. Ще се финансират приоритетно мобилности на персонал с цел обучение за участие в организирани от приемащи университети седмици за обучение на служители ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 20.6.2022 г. ... ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС. Не се допуска провеждане на мобилност с цел преподаване на двама и повече преподаватели по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите ...
Стефан Йонков, Ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Мюнхен: "Най-доброто предстои!" 12.6.2022 г. ... и поддържаш отлични и дългосрочни контакти с мрежа от потенциални инвеститори и да си на линия за тях, когато дойде подходящия за тях момент да разширят своята дейност. Да познаваш интересите им и да можеш да им предложиш решения на техните търсения. С какво е допринесло ...
В присъствието на комисар Мария Габриел и министър Николай Денков в УНСС беше подписан договора за разширяване на ENGAGE.EU 27.5.2022 г. ... осъзнаваме, че подобен вид преки контакти са полезни за всички нас - за разработването на подходящи политически решения и за по-нататъшното разгръщане на Европейската университетска инициатива. Обществените предизвикателства не могат да бъдат решени без университетите, ...
В присъствието на комисар Мария Габриел и министър Николай Денков в УНСС беше подписан договора за разширяване на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... осъзнаваме, че подобен вид преки контакти са полезни за всички нас - за разработването на подходящи политически решения и за по-нататъшното разгръщане на Европейската университетска инициатива. Обществените предизвикателства не могат да бъдат решени без университетите, ...
Дигитализацията на българското висше образование обсъдиха на форум в УНСС 15.4.2022 г. ... партньор и с все по-задълбочаващи се контакти с българското висше образование и занапред“, каза Любов Костова и допълни: „университетите на бъдещето ще бъдат онези университети, които успеят не само да отговорят на нуждите на младите хора днес, но и да се ...
КЗП с лекция за защита на потребителите при пазаруване в интернет 11.4.2022 г. ... нереално ниска цена, липсата на нужните контакти и друга задължителна информация. Председателят на Комисията за защита на потребителите представи измененията в Закона в защита на потребителите, които ще влязат в сила през месец май и които ще създадат условия за още ...
КЗП с лекция за защита на потребителите при пазаруване в интернет 11.4.2022 г. ... нереално ниска цена, липсата на нужните контакти и друга задължителна информация. Председателят на Комисията за защита на потребителите представи измененията в Закона в защита на потребителите, които ще влязат в сила през месец май и които ще създадат условия за още ...
Второ издание на студентската инициатива с Българската стартъп асоциация 8.4.2022 г. ... работодател, достъп до вътрешната мрежа с контакти на асоциацията, както и възможност за стаж в Българската стартъп асоциация. Екипът от катедра „Национална и регионална сигурност“ ще работи по темата „Отбрана – иновации“, като в него ще вземат участие ...
„Вестник на УНСС“ с разказ за войната в Украйна, директно от бомбоубежище в Бердянкс 1.4.2022 г. ... е причината УНСС да поддържа много добри контакти с топ работодатели във всички сфери. Университетът има сключени множество споразумения и меморандуми за сътрудничество с различни бизнес организации. Те дават възможности на студентите за стажове, майсторски класове, обучения, срещи ...
Центърът за изследователски и образователни проекти – култура на взаимодействие и взаимопомощ при разработването и изпълнението на проекти 11.4.2022 г. ... с партньорите, да подпомага търсенето на контакти, да информира катедрите и факултетите за бъдещи възможности. И това да бъде една активна политика от страна на Центъра. Гл. ас. д-р Юри Ценков: Идеята е Центърът за изследователски и образователни проекти да стане ...
Доволните клиенти са най-големият актив за всяка организация и са в центъра на съвременния маркетинг 17.3.2022 г. ... клиенти, студенти и преподаватели, при контакти с администрацията на университета. Доц. д-р Явор Янкулов е популярен консултант на търговски и други фирми от практиката по въпросите на продажбите, работа и обслужване на клиенти и др ...
Дирекция „Учебна дейност“ премина обучение, насочено към повишаване удовлетвореността на клиентите 17.3.2022 г. ... клиенти, студенти и преподаватели, при контакти с администрацията на университета. „Доволните клиенти са най-големият актив за всяка организация и са в центъра на съвременния маркетинг“, посочи доц. Янкулов по време на обучението ...
Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 4.3.2022 г. ... в Ямайка. Така генерирахме допълнително контакти“.   Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, каза, че изграждането на ...
УНСС и „Български пощи“ ЕАД ще си сътрудничат в подкрепа на електронното обслужване на населението 24.2.2022 г. ... съдейства за осъществяване на регулярни контакти за участие в организираните от УНСС кариерни форуми и други съвместни форми за обмяна на добри практики, свързани със стимулирането на трансфера на знания и иновации. Дружеството ще осигурява условия за организиране и провеждане на ...
Стартира инициативата ENGAGE.EU Think Tank 31.1.2022 г. ... срокове, изисквания за кандидатстване, контакти и детайлна информация, можете да откриете на специалната страница на ENGAGE.EU Think Tank ...
Меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 16.12.2021 г. ... на УНСС при осъществяване на контакти с европейски и други научни институции, за участие в международни форуми в тяхната експертна област. Университетът ще съдейства на ИА БСА с научноизследователски кадри в качеството им на консултанти, експерти и други специалисти, ...
Дни на кариерата в икономическия сектор за 12-и път събира топ работодатели и студенти 26.11.2021 г. ... я разширим, появиха се нови възможности и контакти, което дава надежда, че нещата ще се подобрят и ще бъдат в полза на студентите“. Доц. Росен Кирилов: „Впечатлени сме от интереса на работодателите към това издание“ Директорът на ...
Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030" 24.11.2021 г. ... и изграждането на нови академични контакти ...
Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030" 15.12.2021 г. ... и изграждането на нови академични контакти ...
Дигитални инструменти за работа в мрежи и сътрудничество Събитие за мултипликация: 19 октомври 2021 г., "бит мениджмънт Бератунг" ГмбХ, Виена 5.10.2022 г. ... представеното съдържание и да установят контакти във формат за бързи срещи. След финален кръг на дискусия, където участниците потвърдиха важността и уместността на представеното съдържание, имаше допълнителна дискусия, подкрепена с кифлички и шампанско, и бяха установени ...
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 21.1.2022 г. ... университет, Хърватия   Контакти по проекта  MSc. Буяр Галопени    Ръководител на проекта  [email protected]   Проф. Д -р Диана Копева   Ръководител на проекта за УНСС    dkopeva@unwe ...
Проф. д.ик.н. Николай Неновски: Годишната конференция на ESHET е първата такава инициатива на Балканите 22.11.2021 г. ... много от учените, с които имахме контакти от Румъния, Сърбия, Албания и Гърция не заявиха участие във форума, но като цяло това е много сериозна стъпка. Тази година темата на конференцията е „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“, бавно ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... на държавата, в която са, установиха контакти със свои колеги. Аз мисля, че тези затруднения ще стимулират за в бъдеще повече студенти да отидат на мобилност, тъй като блокирането на пътуванията за година и половина им показа какво губят когато не реализират мобилност по ...
Наши възпитаници с награди за иновации 1.10.2021 г. ... и продължаваме да поддържаме добри контакти. Изключително съм щастлив от факта, че сме съумели да дадем стабилна основа в теоретичен и практико-приложен аспект на младите предприемачи. Полученото признание е и доказателство, че знанията, с които  въоръжаваме студентите ...
Равни възможности при трудни обстоятелства - Среща-семинар, 4-5 септември 2021 г., Парк хотел "Латгола", Даугавпилс 5.10.2022 г. ... и решенията си, да установят нови контакти и да участват активно в предстоящите дейности по проекта. Потвърждение на изразеното удовлетворение бяха оживените дискусии между участниците по време на кафе паузите и времето извън програмата на събитието. Участниците се разделиха ...
Главният турски омбудсман посети УНСС 30.7.2021 г. ... с университетите в Турция, поддържа контакти с академичните среди и изпраща свои представители да участват в конференции, да изнасят публични лекции и да се срещат със студентите. „Запознати сме с приноса на УНСС към обществения живот в България и отличната подготовка, ...
DIGI WOMEN: Среща-семинар „Стратегически пътища към нови бизнес възможности“, 2-3 юли 2021 г. 16.7.2021 г. ... и техните решения, да установят нови контакти и да участват активно в предстоящите дейности по проекта. Потвърждение на изразеното удовлетворение бяха оживените дискусии между участниците и в кафе-паузите и времето извън програмата на събитието. Участниците се разделиха с ...
Жени-предприемачи в партньорство с университета 11.6.2021 г. ... разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации на национално и международно равнище, съвместни инициативи, провеждани сред ученици, студенти и други целеви аудитории и области от взаимен интерес. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... до административните услуги и до лични контакти с преподавателите. Освен това Центърът вече си е извоювал неформален статут на ВУЗ в Хасково и съседните области, с което разширява влиянието си и поддържа добрия имидж на УНСС. Регионалният център в Хасково към УНСС предлага само ...
Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС 26.5.2021 г. ... себе си, който се бори за престиж, за контакти с външни университети и с бизнеса трябва да има такава родова памет, каквато е Алманахът“. Тя изтъкна колко е важно правилното представяне на историята, особено за институция с богата история, каквато е университетът. Проф. ...
Участие в експертна конференция в Порто 17.5.2021 г. ... , създаването на мрежа от контакти и цялостното им преживяване по време на осъществяването на про боно активности. Международното събитие се провежда по проект BEESE (2018-1-HU01-KA203-047732, програма „Еразъм +“) ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... човешките взаимоотношения и контакти, самата конференция е потвърждение на това. Но кризите са и възможност да търсим нови решения, да трансформираме и рестартираме познатото“, отбеляза доц. Иванова. Тя подчерта, че факултетът винаги е имал репутацията ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... , включително и на човешките взаимоотношения и контакти, самата конференция е потвърждение на това. Но кризите са и възможност да търсим нови решения, да трансформираме и рестартираме познатото“, отбеляза доц. Иванова. Тя подчерта, че факултетът винаги е имал репутацията на създаващ и ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... предимство са наистина много тесните ни контакти с бизнеса. На второ място, различното от другите  (напр. технически университети), в които има подобни специалности е това, че при нас се изучават дисциплини, свързани с организацията и управлението на процесите в двата сектора – ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... предимство са наистина много тесните ни контакти с бизнеса. На второ място, различното от другите  (напр. технически университети), в които има подобни специалности е това, че при нас се изучават дисциплини, свързани с организацията и управлението на процесите в двата сектора – ...
Доц. д-р Иван Стоилов: Отборът на УНСС по футзал е успешен модел, който може да бъде пример и за други висши училища 6.4.2021 г. ... актуална днес, е възможността за социални контакти и общуването лице в лице, като считам това за изключително важно, особено за подрастващите. Футзалът е динамичен и красив спорт. Развива най-вече скоростно-силовите способности, ловкостта и бързината. Поради малкото пространство и краткото ...
ENGAGE.EU сформира Студентски кръг за общественото въздействие на университетите 22.3.2021 г. ... , формулиране на рамка за препоръки за социални контакти от гледна точка на студентите и др. Мястото за срещи е MS Teams, а работният език – английски ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... контакти между УНСС и Комисията за защита на потребителите (КЗП) днес бяха скрепени с договор за сътрудничество. Към меморандума се присъедини и Европейският потребителски център (ЕПЦ). Ректорът проф. д-р Димитър Димитров  и г-н Димитър Маргаритов, ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... търсени от работодателите в България. Имаме контакти с всички водещи компании в страната“, каза той.   Г-жа  Мария Божкова разказа как ще протече приемът на кандидат-студенти тази година в УНСС.  Мария Божкова, Атанас Димитров и доц. д-р Зорница ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 11.11.2021 г. ... работа. Нашият университет традиционно поддържа контакти с топ работодатели във всички сфери. Ние публикуваме всички техни обяви ежедневно, организираме съвместни инициативи и така компаниите знаят, че те са добре дошли в нашия университет. – Каква е целта на срещите между студенти и ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... за интерактивно обучение, за бързи и лесни контакти с чуждестранни партньори, като част от научноизследователския и образователния процес.   Основен недостатък на онлайн средата е социалната дистанция, която в сферата на науката и образованието се нарича академизъм. Академизмът е ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... , работа в мрежа, установяване на повече контакти между висшите училища, заяви ректорът проф. Димитров. През септември в ИУ – Варна подписахме меморандум за създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството. Днес подписваме меморандум за създаването на втория ...
Стажове и студентски практики за наши възпитаници в Националната компания „Индустриални Зони“ 14.7.2020 г. ... в кариерни форуми за осъществяване на контакти на наши студенти с работодатели от индустриалните зони на НКИЗ, както и студентски практики в НКИЗ и в компании на Националната компания по проекта за студентски практики на Министерство на образованието и науката и др. По време на ...
Дарение в навечерието на юбилея 25.5.2020 г. ... за работата на кабинета, за интензивните контакти на преподавателите русисти с РКИЦ и провежданите съвместни дейности. Разговорите с представителите на РКИЦ продължиха в кабинета „Русский мир“, където бяха предадени дарените книги (на снимката долу) ...
Първа онлайн информационна среща с IV курс 5.4.2020 г. ... УНСС (Вж ТУК) 4. Телефоните и мейлите за контакти с администрацията на УНСС (Вж ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... на различни проекти; създаване на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес, включително интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество на българската изследователска среда; разработване на иновативни бизнес планове и проекти; комерсиализиране ...
Посланикът на Малта проф. Лино Бианко с лекция пред студенти от катедра "Регионално развитие" 6.1.2020 г. ... които на първо място е установяване на контакти с водещия икономически университет още в първия ден от мандата му в дадена страна. Поиска от студентите да направят свое професионално портфолио с качества и умения, които притежават, и оорганизира взаимната им дистанционна ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... в България да осъществи по-тесни контакти с КИЦ и общината и да оказва интелектуална помощ на пограничните райони при кандидатстване по европейски проекти с цел усвояване на средства от ЕС и повишаване стандарта на живот на хората, живеещи  тук”, заяви Георги Колев ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... , и със своите колеги. Натрупахте опит и контакти, които ще ви помагат винаги. Желая ви да се стремите към самоусъвършенстване. Не се примирявайте и се старайте да правите всичко по-добре от тези преди вас. Бъдещето зависи от вас. Вярвам, че имате самочувствието и знанията да ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... и културно отношение. „УНСС поддържа контакти с университети в Белград и Ниш, има обмен на преподаватели, обучаваме студенти. Смятам, че можем да разширим нашето сътрудничество за съхраняване на българския език и идентичност“, заяви проф. Статев. Той благодари на г-н Сугарев и ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... в реалния живот, да завържете нови познанства и контакти, а предприемачеството е фундаментална наука, която ви подготвя как да се държите и как да успеете в живота. Не забравяйте, че за това ви трябва най-вече оптимизъм и решителност, обърна се към абсолвентите проф. Кен О'Нийл (на снимката ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 5.12.2019 г. ... ще се радваме, ако да продължим да поддържаме контакти“, заяви проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. Камелия ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ... за създаване на професионални и междукатедрени контакти с колеги от цяла Европа. Помага да се сравнят подходите към различни теми от регионалните изследвания, да се почерпят идеи за бъдещи изследвания и партньорства. Препоръчвам такова участие на всеки докторант или асистент, който проявява ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 20.11.2019 г. ... ще се радваме, ако да продължим да поддържаме контакти“, заяви проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. Камелия ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... езика активира професионални и приятелски контакти. Всички участници ще получат сертификати, а част от докладите ще бъдат публикувани в научните издания на УНСС ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 11.1.2022 г. ... и вериги на доставките“ винаги е търсила контакти с бизнеса. Преди две години решихме да засилим сътрудничеството си и да обогатим обучението, за да подобрим възможностите на нашите студенти за реализация в България. Това е кауза, на която са се посветили преподавателите в катедрата, каза ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... и вериги на доставките“ винаги е търсила контакти с бизнеса. Преди две години решихме да засилим сътрудничеството си и да обогатим обучението, за да подобрим възможностите на нашите студенти за реализация в България. Това е кауза, на която са се посветили преподавателите в катедрата, каза ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... на юриста да бъде пълна с полезна информация, контакти с бъдещи работодатели, да намерите вдъхновители, за да се посветите на правната наука, пожела зам.-ректорът на студентите. Доц. д-р Миланка Славова Много е важно, че в този вълнуващ ден - Денят на българската ...
Публична лекция на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, на тема „Дипломатът на XXI век“ 13.3.2019 г. ... на дипломацията, за да създадеш връзки и контакти за ползотворно сътрудничество, да представляваш цяла държава е огромна отговорност. Изисква да комбинираш мениджърски, маркетингови, политически, културни, социални и икономически познания в точния момент, на точното място и по най-добрия ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... разширяването на международните академични контакти на УНСС с университети и изследователски мрежи от целия свят, както и на дейността по организирането на мобилности на студенти, преподаватели и административен персонал по линия на програма „Еразъм+“. Нарасна интересът на ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... тя. Колекционирайте контакти. Всеки един контакт, който сте създали досега, е от значение, но тези, които ви предстоят, имат още по-голямо значение. Не знаете в кой момент това ще ви послужи или помогне във вашето израстване, посъветва дипломантите Явор ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... място за много нови професионални контакти. УНСС има капацитет и може да направи това, каза доц. Вазов. Доц. Григорий Вазов(вляво) Участниците във форума поздрави и проф. д-р Любомир Дракулевски, ректор на Македонския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... място за много нови професионални контакти. УНСС има капацитет и може да направи това, каза доц. Вазов. Доц. Григорий Вазов (вляво) Участниците поздрави и проф. д-р Никола Янкуловски, който благодари за поканата и привилегията да участва в ...
Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ 15.10.2018 г. ... активира професионални и приятелски контакти. Всички участници ще получат сертификати, а резюмета на докладите ще бъдат публикувани в следващия брой на авторитетното списание „Чуждоезиково обучение“, специализирано в областта на методиката и дидактиката в ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... . От проекта се очаква да се създадат контакти за съвместна работа, евентуална размяна на преподаватели, реализиране на бъдещи съвместни проекти и засилване на сътрудничество между научните среди на двете страни. Мобилността на участниците в проекта се осъществи в седалището ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... и бъдеще“ и разказа за изградените дългогодишни контакти и богатата алумни дейност на гимназията. Инж. Любка Байлова Докладите предизвикаха дискусии сред участниците в съвещанието (на снимките долу). Д-р Дечко Пейчинов, директор на Професионалната гимназия по ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... от нея училище, чрез която са изградени дългогодишни контакти и богата алумни история. Инж. Байлова представя създадената училищна общност Представените доклади предизвикаха множество дискусии сред участниците в Националното съвещание. Д-р Дечко Пейчинов - директор на Професионална гимназия по ...
Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“ 31.5.2018 г. ... с две опознавателни игри, с цел студентите да създадат контакти помежду си, и „Language café”, по време на което доброволците от ЕСН и чуждестранните студенти разговаряха със заминаващите студенти на УНСС, дадоха им съвети и отговориха на въпросите им, свързани с техния престой в съответната ...
Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV 16.5.2018 г. ... деканското ръководство осъществи: - първите контакти  с  представители на АССА; - впоследствие беше   подписан меморандум с АССА, чийто координатори сме  аз  с  гл.ас. д-р Т.Дончев  и в рамките, на който ежегодно се осъществяват някакви мероприятия; - ...
Студенти по право участваха в „дело“ за автомобилна катастрофа 30.4.2018 г. ... че Административният съд София-град от години има добри контакти с Юридическия факултет на УНСС и осигурява стажантски програми за нашите студенти (на снимката горе). Студентите в Деня на отворените ...
Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан 16.3.2018 г. ... зона Тракия, Пловдив   Изградените добри контакти между образователните институции и бизнеса бяха определени като добър модел от колегите от Азербайджан ...
Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва 16.2.2018 г. ... опит и създаване на мрежа от контакти. В обучението участват 12 преподаватели от България, Латвия, Литва, Италия, Чехия и Австрия. Медиацията е извънсъдебен способ за решаване на конфликти. Процесът се осъществява от професионален медиатор в изцяло доброволна ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 5.12.2017 г. ... . БДЖ поддържа много добри контакти с УНСС и специално с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, а дългогодишното ни сътрудничество дава своите положителни резултати. Сигурен съм, че ви очаква добро бъдеще, обърна се към дипломантите г-н ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 4.12.2017 г. ... . БДЖ поддържа много добри контакти с УНСС и специално с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, а дългогодишното ни сътрудничество дава своите положителни резултати. Сигурен съм, че ви очаква добро бъдеще, обърна се към дипломантите г-н ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... за изграждането на нови контакти, приятелства и сътрудничество. Участници в модела Участие в модела взеха и студенти от МГИМО. Целта на събитието беше да се предостави възможност за обмен и задълбочаване на познанията в областта на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 11.1.2022 г. ... да разширим научните контакти с водещи руски учени е една от безспорните ползи на това сътрудничество, чието начало поставяме днес“, подчерта ректорът.  „За мен е особено голяма чест да положа основата на бъдещо сътрудничество между ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 26.10.2017 г. ... да разширим научните контакти с водещи руски учени е една от безспорните ползи на това сътрудничество, чието начало поставяме днес“, подчерта ректорът.  „За мен е особено голяма чест да положа основата на бъдещо сътрудничество между ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... от такса участие. За контакти: гл.ас. д-р Атанас Атанасов, е-mail: [email protected] тел.: + 359 88 883 59 02 Програмен и организационен съвет: Председател: доц. д-р Андреана Стойкова-Къналиева Членове: доц. д-р Дорина Кабакчиева гл.ас. ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... , да създадат професионални контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... , да създадат професионални контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти ...
Публична лекция на тема „Японската външна политика и отношенията с България“ 11.5.2017 г. ... добрите контакти между университета и представители на японските образователни и дипломатически институции изтъкна при откриването на публичната лекция проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... , в установяването на преки контакти в конкретни области, в интерес на двата университета ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... като випуск, поддържайте контакти помежду си, съхранявайте приятелствата, апелира ръководителят на катедрата. Бъдете амбициозни, търсещи и креативни, даде напътствия доц. Петков.  Деканът връчва дипломата на ...
Младежкият икономически форум 2016 срещна студентите с бизнесмена Стефан Шарлопов 2.12.2016 г. ... са осъществили полезни контакти, осмислили са споделения от известни личности опит, участвали са в практическите обучения, водени от доказани експерти на големи компании у нас. Денис Димитров открива срещата с бизнесмена Шарлопов ...
Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК 25.11.2016 г. ... посредством мрежата си от контакти в 126 страни и да им предоставя възможност за професионална реализация в България чрез контактите си в корпоративния сектор, да представя нашия университет като свой основен стратегически партньор по време на организирани ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... магистрите да запазят своите контакти „защото това е огромното богатство и остава неоценим капитал за цял живот.” В допълнение проф. Статев увери дипломантите: „Имате основания да се гордеете с това, че на вашите дипломи стоят подписите, ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... за установяване на контакти за академично партньорство и между представители на специалностите „Социология“, „Политология“ и „Журналистика“ от УНСС и ОЮА, като нашите студенти ще могат да посещават лекции в Одеса на ...
УНСС и Военната академия ще си сътрудничат в книгоиздателската и разпространителската дейност 8.7.2016 г. ... израз на нашите дългогодишни професионални контакти и продължение на сътрудничеството в книгоиздателската и разпространителската дейност, каквото вече имаме с БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“. Подготвяме и рамково споразумение за академично сътрудничество между УНСС и ВА „Г.С ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... на срещите в университета Осъществени бяха контакти с колеги с чуждестранни университети и бе инициирано подписването на три нови междуинституционални споразумения по програма Еразъм ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... МБИС и се спря на нейната дейност и международни контакти (на снимката горе). МБИС е създадена и действа на основата на междуправителствено споразумение и е регистрирана в Секретариата на ООН през 1964 г. със седалище в Москва. Нейни членове са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... икономист, експерт по държавен дълг. Има делови контакти с международни финансови структури като Ротшилд, Рокфелер и др. Бил е икономически консултант в много правителства, а сега е президент на Държавния фонд за развитие на Северозапада на Русия, представи гост-лектора проф. Гоев ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... на утвърдените проекти Центърът поддържа постоянни контакти с финансиращите организации (служби на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката), както и с международни и национални партньори. Ректорът представя дейността на Центъра за изследователски и образователни ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , че чрез имотния бранш се достига до най-много контакти. Отбеляза също факта, че в България над 80% от семействата имат собствен дом и това е специална ценност за хората, работещи в този сектор ...
"Отворен семестър" на катедра "Публична администрация" 15.4.2016 г. ... на тези срещи всеки ще намери полезна информация и контакти, посочи той. Завършил съм УНСС и за мен е морално удовлетворение да споделя пред вас опита си, изтъкна Михайлов. Лекторът разказа за създаването на Фондацията, говори за областите, в които работи, организираните обучения, реализираните ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... транспортен мениджър, свързани с всекидневни контакти с международни бизнес партньори, работа в екип и бизнес пътувания из цяла Европа.  Необходимо е кандидатите за такава кариерна позиция да имат завършено висше образование по мениджмънт, външна търговия, маркетинг или подобна ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират успешно на пазара на труда, изтъкна също доц. Ралева. Кандидат-студентите в аула "Максима" УНСС е вашият ...
Представяне на инициативата „Езикови и културни асистенти в Испания с владеене на английски или френски език“ 4.4.2016 г. ... за кандидатстване: http://www.mecd.gob.es/ За контакти: Pablo Díez Astruga Asesor Técnico - Education Advisor Consejería de Educación - Education Office Embajada de España en Bulgaria - Embassy of Spain to Bulgaria Sheinovo, 25 Sofía 1504 Tel ...
Наш преподавател на международен форум в Тайван 21.3.2016 г. ... проф. Велев  установи академични контакти със сродни ИТ катедри от Тайван. Проф. Велев покани присъстващите на форума да участват в Шестата международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и управлението, ICAICTSEE ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... да направите бъдещето по-добро. Поддържайте контакти помежду си, подкрепяйте се взаимно и не забравяйте вашите преподаватели, каза на възпитаниците си доц. Петков. Доц. Петков връчва дипломата на отличник-магистър Доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... и компетенции, изграждането на нови академични контакти. Нашият преподавател работи като гост-изследовател към две от научните звена на американския университет – Центъра за Европейски съюз и Руския, източноевропейския и евразийския център. Научен ръководител на доц. Желев е проф. Вернер ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... собствен кариерен кът, да осъществят многобройни контакти с бъдещи служители, да представят нагледно свои практически работилници, да водят лични разговори със студентите. Студентите могат да се запознаят със свободните позиции във фирмите и да оставят копие от своето CV, да се информират за ...
Бал на Алумни клуба на Юридическия факултет 1.12.2015 г. ... обстановка да се запознаят с колеги, да създадат контакти, да обменят опит. Както всяка година в специална урна бяха набирани дарения. Със събраната сума ще бъде купен подарък за отличника на випуск 2015, който ще му бъде връчен по време на тържественото дипломиране през следващата година ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... да направите бъдещето по-добро. Поддържайте контакти помежду си, подкрепяйте се взаимно и не забравяйте вашите преподаватели, каза на възпитаниците си доц. Петков. Доц. Петков връчва дипломата на отличник-магистър Доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... да направите бъдещето по-добро. Поддържайте контакти помежду си, подкрепяйте се взаимно и не забравяйте вашите преподаватели, каза на възпитаниците си доц. Петков. Доц. Петков връчва дипломата на отличник-магистър Доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет ...
Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник 29.10.2015 г. ... в бизнеса и науката и с пожелание за бъдещи контакти и институционализиране на УНСС като научен партньор на Асоциацията. Проф. Йовкова и проф. Вранещевич Мисията на Асоциацията  е да създава условия за обмен на опит и идеи от  и между  различни области - ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... 10 000 студенти. „Това дава академичен дух, контакти между студентите и преподавателите, както и цялостна образователна и научна инфраструктура, която е необходима за изграждането на всеки съвременен професионалист“.  В аула "Максима" Ректорът припомни, че от ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... Владимир Москов се договориха за създаване на контакти между УНСС и университета в Кавала на база на отличните добросъседски отношения между община Гоце Делчев и префектура Кавала. Българската делегация бе посрещната от президента на гръцкия институт проф. Атанасиус Митрополус. Той изрази ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... най-важните и актуални теми. Деловите и личните контакти са важен залог за бъдещото ни сътрудничество, посочи Виктор Баженов.  С приветствие към присъстващите се обърна и Денис Димитров, председател на Студентския съвет. По време на конференцията Първият ден от ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... Икономика. Доц. Ралчев постави началото на контакти между катедрите по международни отношения на двата университета и обмена на студенти и преподаватели в професионално направление Политически науки, специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“ ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... . Проф. Тодоров акцентира върху международните контакти и проектите, връзките с бизнеса, обучението на наши и чуждестранни студенти, научните постижения. Ръководителят на катедрата напомни на абсолвентите думите на Питър Дракър, че предприемачите успяват да открият възможности за бизнеса там, ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... за ползотворната връзка и градивните контакти ректорът отправи към студентите. Проф. Статев се спря и на стореното от Съвета на старейшините, който определи като уникална университетска независима академична структура. Проф. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на неговия ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... в Източна Европа и по света, с добри професионални контакти със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и редица български институции, работещи в областта на бизнеса и интелектуалната собственост, посочи още доц. Маркова. Доц. Маркова връчва ...
Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра 9.2.2023 г. ... екип от преподаватели, както и възможности за контакти с представители на държавните организации и бизнеса в тази област. Програмата е със следните характеристики: преподаване на английски език; продължителност 1,5 години – 3 семестъра, редовно обучение  (модулно); 16 дисциплини ...
Кръгла маса на тема: „Етичните комисии в академичната среда“ 20.6.2014 г. ... на академичната общност трябва да имат контакти помежду си, защото се развиват и обединяват на базата на етичните принципи. Проф. Пламен Мишев В презентация доц. д-р Валентина Драмалиева представи проблемите пред Комисията по академична етика, Етичния кодекс, ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: [email protected], сайт: www.statistika ...
Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас 19.5.2014 г. ... позитивните впечатления и установените контакти както между младите хора, така и между преподаватели от двете страни.  Отляво надясно: гл. ас. д-р Цветомир Цанов, доц. д-р Стоян Тагарев, проф. д.ик.н. Стати Статев, Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Гийом ...
Уъркшоп–дискусия „По пътя на успешната кариера“ 13.3.2014 г. ... за кандидатстване и работни контакти. Много от очакванията на вашите бъдещи работодатели е доброто образование и добрите оценки, затова не ги подценявайте, каза Хаджиев. Никол Георгиева, възпитаник на УНСС, представи „Нестле България”. Компанията годишно ...
Международна конференция по повод 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България 3.12.2013 г. ... на спортната наука и за създаването на контакти, които ще допринесат за успешното реализиране на идеите”, подчерта той. Заместник-ректорът на НСА проф. Михайлов (първият отдясно наляво) поздравява катедрата. Председателят на Федерацията на спортните ...
Ден на организациите в УНСС 15.11.2013 г. ... факултет основават дейността си на контактите и обмяната на опит между завършилите и студентите в УНСС. Организациите са важно звено, свързващо университета, бизнеса и студентите. Обмен на идеи и създаване на контакти с други страни чрез младежкото общество осъществява ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... и проекти, в установяването на преки контакти в конкретни области в интерес на двата университета.  Президентът Росен Плевнелиев поздравява ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев Поздравления и от словашкия президент Иван Гашпарович Сключено е ...
УНСС ще участва в създаването на високотехнологичен парк 30.5.2013 г. ... интернет страниците на двете страни и контакти с трети страни от взаимен интерес, ще се организира обучение на студенти и млади иновативни предприемачи (включително в рамките на нови и съществуващи магистратури и други форми), подготовка и защита на докторски тези и др.   ...
Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия 26.3.2013 г. ... темата. Споделеният опит и установените контакти са основа за нови инициативи и проекти с италианските партньори от гр.Анкона, регион Марке. Обща снимка на участниците в ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... е заинтересован от създаването на нови контакти и дългосрочно сътрудничество с членовете на мрежата  на Виртуалния институт, с цел споделяне на информация за учебните програми, обмен на персонал, както и предприемане на съвместни изследователски проекти. За повече ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ...   02/443 55 54; 0888 126813 [email protected] www.academic-forum.eu гр. София, ул. „Апостол Карамитев” 2А, ет. 1   ПАРТНЬОРИ Агенция за социални  ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... проблеми, провокира нови колегиални контакти и утвърждаване на вече съществуващи академични между катедрени, между факултетни и между университетски връзки и контакти. Основна цел на организаторите бе активизиране на научната ни общност, връщане към култура на колегиално ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... учебни планове, нови дисциплини, контакти с бизнеса, електронизация в счетоводството. В аула "Максима" Не забравяйте своя университет, който е № 1 сред висшите училища в страната, напомни проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, която поздрави ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... си програма, да реализира международни контакти, които водят до международно признание, да засилва връзките с бизнеса, посочи проф. Статев. „Аз лично съм изключително горд, че от тази година ще започне изучаването на специалност „Икономика на туризма“ на английски ...
Женският баскетболен отбор с купа от международен турнир в Истанбул 10.11.2012 г. ... покана за турнира благодарение на личните контакти на Лариса Касабова с колеги от Истанбулския университет. Касабова е старши преподавател в катедрата по "Физическо възпитание и спорт" и научен секретар на катедрата. Ст.пр. Касабова връчва на ректора проф. Статев ...
Възможности с AIESEC за бъдещите лидери 10.11.2012 г. ... си потенциал, както и да изградите мрежа от контакти, които ще ви помогнат в бъдещото професионално развитие. Организацията има много партньори от различни сфери на бизнеса, банковия сектор, технологиите и др. и целта й е да помогне на младите хора да успеят ...
Основи за бъдещо сътрудничество 29.9.2012 г. ... г-жа Татяна Лосева с цел установяване на контакти с български организации, заинтересовани от сътрудничество с сходни руски организации в Городец в областите на предприемачеството, културата, местното самоуправление и регионално развитие. Городец е едно от най-старите руски селища на ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 22.9.2012 г. ... на своите продукти, да установят полезни контакти с евентуални партньори, клиенти или инвеститори, както и да получат обратна връзка относно идеите и представянето си. Националното състезание „Най-добра учебна компания за студенти“ се организира за пета поредна година и се проведе в ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 14.6.2012 г. ... на своите продукти, да установят полезни контакти с евентуални партньори, клиенти или инвеститори, както и да получат обратна връзка относно идеите и представянето си. Националното състезание „Най-добра учебна компания за студенти“ се организира за пета поредна година и се проведе в ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... в тази сфера завързват широк кръг от контакти на национално и международно ниво, посредством многото конференции, на които ходят, а и повишават квалификацията си, защото имат право на магистърски и докторантски програми в едни от най-престижните световни университети. Младите ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... познанията и компетенциите, установяване на контакти, задълбочаване владеенето на чуждия език. Възможностите за кариерно развитие очерта пред студентите доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) при УНСС. Той акцентира, че ...
Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 28.3.2012 г. ... „наука-бизнес" чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси" за научни идеи; Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни ...

Предстоящо

76 results found
XR Talks Bulgaria #1: Културните различия при интеграцията на XR технологии 4.6.2024 г. ... за създаване на контакти и обмен на идеи с други участници, заинтересовани в развитието на XR технологиите. Игри: Желащите ще могат да се запознаят и поиграят с последното поколение очила за витруална и добавена реалност. XR Talks Bulgaria ни ...
Присъединете се към световната конференция „Business Agility Bulgaria 2024“ в УНСС 10.5.2024 г. ... в дебати и да изградите нови полезни контакти. Освен това, студентите могат да участват в специализирано състезание със страхотни награди, където ще анализират и представят успешни бизнес стратегии от реални компании. Регистрирайте се сега и бъдете част от това вдъхновяващо ...
Студентско състезание по „Управление и Business Agility“ 5.6.2024 г. ... или да осъществите директни контакти с компании в България. Събиране на данни: проведете подробно проучване на избраните компании, фокусирайки се върху процесите за управление, гъвкавите практики и подходи, механизмите за постигане създаване на ...
Организираното гражданско общество през призмата на европейските избори 2024: отстояване на открития демократичен дебат 8.5.2024 г. ... практики, установяване на контакти и сътрудничество. Специално внимание ще се отдели на младите хора и въвличането им в предизвикателствата на информационния поток и социални мрежи.  Във форума участие ще вземат членовете на ИСС – ...
ENGAGE.EU семинар за докторанти и млади учени в Рим 4.4.2024 г. ... подходи, както и да установят контакти с колегите си от европейските университети. Кандидатите могат да подават заявки за участие в едно от интердисциплинарните направления: Изкуствен интелект и общество. Управление на екологичния преход. Неравенства и ...
Добре дошли на BSides Sofia 2024 - International Cybersecurity Community Event! 11.3.2024 г. ... , за да обменим опит, умения и контакти. Искаме да дадем възможност за изява на таланта и уменията на членовете на обществото без натиск от производители, без търговски намерения или очаквания за продажби. Тази година въведохме символична такса с цел по-прецизна ...
Покана за участие в Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор" - 2024 г. 6.3.2024 г. ... контакти: Юлияна Георгиева, ВУЗФ, тел.: 02/ 4015 807; 0888 443 096, e-mail: [email protected] Юлия Кафалиева, Ейч Ел Би България, тел.: 02/ 920 22 01; 0887 502 431, e-mail: [email protected] Регламент Националния конкурс по одит ...
ENGAGE.EU Summer School 2024 в Тулуза, Франция 11.3.2024 г. ... възможности за създаване на контакти със студенти от други държави. Тъй като лятното училище е с интердисциплинарна програма, силно се насърчава кандидатстването на студенти от различни специалности (като бизнес, икономика, право, социални науки и др.), ...
Покана за IV национална студентска и докторантска конференция на ВУЗФ - 17/05/2024 2.4.2024 г. ... контакти и допълнителна информация: тел. 02/40 15 802; 0882 513 714, е-mail: marketing@vuzf ...
Държавен изпит – трета сесия 20.2.2024 г. ... до 05.03.2024 г.   За контакти: доц. д-р Тодорка Кинева, t.kineva@unwe ...
Защита на дипломни работи – трета сесия 20.2.2024 г. ... до 05.03.2024 г.   За контакти: доц. д-р Тодорка Кинева, t.kineva@unwe ...
Bio-Based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) – 2024 15.1.2024 г. ... университет – Пловдив. Контакти: а[email protected], 0885843553. Крайният срок за регистрация е 31 януари 2024 г. Национален кръг на състезанието BISC-E ще се проведе през март 2024 г. Отборите ще бъдат класирани по общоприетите критерии. ...
ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation 30.10.2023 г. ... и ще разширят мрежата си от контакти. Срокът за кандидатстване за участие в ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation е до 30 октомври 2023, 12:00 ч. чрез попълването на онлайн формуляр. Какви други документи и материали трябва да подготвите, както ...
До 25 октомври се удължава срокът за кандидатстване по програма „Еразъм+“ за студентска мобилност с цел обучение 19.10.2023 г. ... на нови ценни контакти; Разширяване на хоризонтите си и нови преживявания. Програмата „Еразъм+“ е възможност да надградите себе си, образованието си, както и да придобиете ценен опит с практика в необичайна среда. Ако се чудите ...
Университетската библиотека обявява кампания за приобщаване на доброволци в сферата на библиотечно-информационната дейност 28.7.2023 г. ... за създаване на нови контакти и приятелства. Отдаденост и съпричастност – развитие на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен. Организационни ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма „Eразъм+” през учебната 2023-2024 година 29.6.2023 г. ... места, можете да намерите ТУК. За контакти: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, партер, каб. 1007 Тел.: 02 81 95 389 Е-mail: [email protected] http://www.unwe ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2023/2024 година 9.3.2023 г. ... България; Създаване на нови ценни контакти; Разширяване на хоризонтите си и нови преживявания. Програмата „Еразъм+“ е възможност да надградите себе си, образованието си, както и да придобиете ценен опит с практика в необичайна среда. Ако се чудите дали ...
"ВОДАТА-ОНТОЛОГИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП" 13.1.2023 г. ... са посочени примерни теми. За контакти: проф. Нели Христова, ГГФ e-mail адрес: [email protected] ...
Научна конференция „Трансформацията на Европа – стратегическият компас на света“ 18.4.2022 г. ...          Контакти за връзка: проф. д.н. Нина Дюлгерова [email protected], тел: 0893 404 338 Престоят в МДУ е за сметка на участниците. Условия и цени за настаняване в МДУ: Цена за двойна стая за 1 нощувка - 85.00 лв. Цена за ...
Научната конференция „ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА“ 14.4.2022 г. ... темите за участие до 24.04.2022 г. Контакти за връзка: проф. д.н. Нина Дюлгерова [email protected], тел: 0893404338   Престоят в МДУ е за сметка на участниците. Условия и цени за настаняване в МДУ. Условия и цени за настаняване в МДУ Цена за двойна стая ...
Кариерно събитие за IT & Software - Online Career 15.2.2022 г. ... влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите. В архива на Talent Club вече има 6 реализирани издания досега.  Предстоящото издание на 17. и 24. февруари ще бъде за студенти, изучаващи или интересуващи се  IT & Software. Вярваме, че това е чудесна ...
ENGAGE.EU Think Tank 2022 в Манхайм 24.3.2022 г. ... относно срокове, изисквания за кандидатстване, контакти и детайлна информация, можете да откриете на специалната страница на ENGAGE.EU Think Tank ...
курс: ПРОВЕРКА НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ИМОТИТЕ 8.2.2022 г. ... конференции. Повече за Бисерка Маринова  и контакти - на сайта  www.biserkamarinova.com. Там са публикувани и над 50 статии в правни списания, както и над 20 доклада на научни конференции.   ДОКУМЕНТИ: След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат ...
Atos Academy 14.1.2022 г. ... линк - Click here to join the meeting Контакти: HR - Antoaneta Tsoncheva, Campus Recruiter, GSSC Sofia tel. +359 888 90 90 73 email: [email protected] Finance – Hristina Grigorova, HR Business Partner email: Hristina.grigorova@atos ...
ИНФОРМАЦИЯ за предстоящо събитие Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency 5.1.2022 г. ... задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите.  В архива на Talent Club вече има 4 реализирани издания досега. Всяко издание е профилирано - насочено е към студенти/наскоро завършили млади специалисти от една и съща сфера.Предстоящото издание ...
ИНФОРМАЦИЯ за предстоящо събитие Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency 5.1.2022 г. ... задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите.  В архива на Talent Club вече има 4 реализирани издания досега. Всяко издание е профилирано - насочено е към студенти/наскоро завършили млади специалисти от една и съща сфера.Предстоящото издание ...
Национално състезание в рамките на инициативата „Предприемаческо спортно поколение“ 22.10.2021 г. ... от практиката. Има развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. И двете звена са признати като носители на добра практика в предприемаческото образование за реализацията на връзката наука-практика, заедно с други ...
CEO TALKS 13.10.2021 г. ... представители и да размените контакти. Събитието е безплатно за всички студенти. Необходима е единствено регистрация в сайта на Talent Club, където можете да откриете и повече информация за събитието и за неговите организатори ...
„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ 16.6.2021 г. ... за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни ...
Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА 11.5.2021 г. ... за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни ...
Стаж в Български институт за правни инициативи (БИПИ) 16.4.2021 г. ... 29 април 2021 г.; 17:00 ч. Контакти: о[email protected] Изисквания за кандидатстване: - CV на български във формат Europass; - Писмена разработка на английски език до 3 стр. по проблем, който Ви вълнува. Вижте повече в прикачения документ или тук: ...
Академия за иновации 2021: Bulgaria Innovation Hackathon 29.3.2021 г. ... инвестиция в култура на иновации в средата. За контакти: [email protected] ...
ИИСТT към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. 15.3.2021 г. ... , за да сте сигурни в своето утре!   За контакти и допълнителна информация: Гл. ас. д-р Силвия Тодорова - [email protected], тел. 028195603 Ас. д-р Александър Александров - [email protected], тел. ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... в онлайн обмена не се предвижда финансиране. Контакти доц. д-р Михаил Мусов ([email protected]), главен секретар на УНСС по международно сътрудничество, координатор на ENGAGE.EU за ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO) 22.3.2021 г. ... си живот, за пътувания, международни контакти и срещи с хора от различни европейски страни. МЕТОДИКА Курсът е изцяло с практическа насоченост. Основните акценти се поставят върху развитието на необходимите знания и умения при кандидатстването и успешната подготовка за конкурсите на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... за подаване на документи и записвания. За контакти: УНСС - гр. София, Студентски град "Хр. Ботев" За редовна форма на обучение - в отдел "Студенти-магистър" - централното фоайе  тел.: 02/8195-597 , 02/8195-546 и [email protected] За дистанционна форма на ...
ЕКО маратон: околосветско пътешествие с нулеви емисии 22.11.2019 г. ... места. И не на последно място, да създадат ценни контакти и приятелства. ЕКО маратон се организира от Еко Клуб УНСС и ЕСН УНСС. Събитието е отворено за участие и без предварителна регистрация. Работен език е английски. За повече информация:  фейсбук страницата на ЕКО маратон ...
Юбилейна конференция „50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС– ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 20.11.2020 г. ... .00 часа в Голямата конферентна зала на УНСС. За контакти и подаване на заявки за участие: г-жа Румяна Накова, E-mail:  [email protected] тел. (359 2) 862 10 69, (359 2) 888 000 245, доц. д-р Иван Стойчев Председател на организационния ...
БАКАЛАВЪРСКИ ПРИЕМ 2018: "Медии и журналистика", "Медия икономика" 9.5.2018 г. ... приемен изпит съобразно графика тук. Контакти с нас и въпроси: [email protected]; Facebook. Повече информация за изпитите на нашия сайт - тук. Поздрави и успех на ...
стажове в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет 9.1.2018 г. ... докладни записки, писма и др. За контакти: Ваня Новакова Началник отдел „Политики за развитие на администрацията“ Дирекция "Модернизация на администрацията" Администрация на Министерския съвет 1000 София, бул. "Дондуков" 1 тел: + 359 2 940 36 ...
Студентско сдружение ЕГО ПОЛИТИКО 7.11.2017 г. ... с членовете на организацията. За контакти : Христина Димитрова Председател на СНЦ"ЕГО ПОЛИТИКО" 0883 407 730 Кристиян Христов Заместник-председател на СНЦ"ЕГО ПОЛИТИКО"  0899 ...
Езикови и културни асистенти в Испания с владеене на английски език 18.5.2016 г. ... . За повече информация и контакти: http://bit.ly/1W89UuZ Pablo Díez Astruga Asesor Técnico - Education Advisor Consejería de Educación - Education Office Embajada de España en Bulgaria - Embassy of Spain to ...
Икономиката на Европа след 2018 година 5.5.2016 г. ... и макроикономика. Има делови контакти с международни финансови структури Ротшилд, Рокфелер и др. Икономически консултант на много правителства. Президент на държавния фонд за развитие на Северо-Запада на Русия.   Организатори: Софийска търговско-промишлена ...
Научен форум "Бизнесът в 21 век" 10.5.2016 г. ... адрес: [email protected] Лице за контакти: Мариана Недялкова – тел.: +359 2/8195 248 Технически изисквания към докладите: 1. Докладът трябва да бъде представен на български език. Резюмето и ключовите думи (до 5 думи) да са на български или на английски език. 2. ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... .mrcenter.info За контакти: Гл. ас. д-р Росица Тончева,  Тел. +359 888 705 196 Ас. д-р Дияна Митева Тел. +359 887 557 537 Ел. поща: mrc@unwe ...
Национална научна конференция на тема: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление" 19.6.2015 г. ... реда, основни ключови думи, автори, контакти. Индивидуалната такса за участие на външни участници е в размер на 50 лв. с ДДС ...
Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда" 10.9.2015 г. ... в катедра "Частноправни науки" КонтактиЕлектронна поща: [email protected]Указания за участие1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка за участие: надлежно попълнената заявка за участие се изпраща на електронен адрес [email protected] 3. Резюме ...
Осма интердисциплинарна научна конференция на тема: "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015" 30.6.2015 г. ... , основни ключови думи, автори, контакти. Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат: Футурология: Живеем в експоненциални времена Преподаване в 21 век: активни методи ...
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по ПРОЕКТ FIERE 19.5.2015 г. ... регистрация.  ОЧАКВАМЕ ВИ! За контакти: доц. д-р Тодор Тодоров - Институт за следдипломна квалификация при УНСС                           тел. 02/81 95 287, 0887 867 054, e-mail: todorov_t@unwe ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... Size: 12 pt; Alignment: Justified. Контакти: гл. ас. д-р Николай Цонков / тел. +359 2 8195 218       ас. д-р Елка Василева / тел. +359 2 8195 218       Електронна поща: [email protected] Вижте заявката за ...
Програма „Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС“ 16.3.2015 г. ... страница на ИРПС www.iped.bg Лице за контакти: Ясен Лазаров Адрес: София, ул. „Струмица“ № 1А, ет. 1, ап. 1 Тел. 02/958 24 33 Е-mail [email protected]  iassen@iped ...
Национална конференция на тема: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА 29.10.2014 г. ... Василев, катедра „Политология”  Контакти 02 / 443 55 54; 0888 123 667  e-mail: [email protected] [email protected] Адрес: София, ул. „8-ми декември”, УНСС Катедра „Политология”, кабинети 1011 и 2107  www.academic-forum.eu / www.assa-m ...
ВАЖНО - ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 27 април 2018 г. 28.3.2018 г. ... , придобити у нас и в чужбина. Лице за контакти:  г-жа Полина Никифорова – тел. 02/862 77 13; GSM: 0888 000 237, е-mail [email protected] Очакваме ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: [email protected], сайт: www.statistika ...
Подбор на автори за списване на студентски вестник за 9 май 14.1.2014 г. ... вижте приложения Правилник за участие. За контакти: Теодор Стойчев пресаташе :[email protected] (02) 985 35 42, (0878) 85 35 14, (33) 388 74 601 (STR) Интернет страница на Пресслужбата на ЕП Информационно бюро на ЕП в България Европейският парламент ...
Младежки икономически форум “Стартирай бизнес в България” 26.11.2013 г. ... .org/programa/. За повече информация и контакти: www.mif.unwe-sc ...
Курс по ПРАВО 26.9.2013 г. ... 21.10.2013 г. Край: 30.10.2015 г. За контакти и записвания: Янка Тодорова, тел. 862 12 24; 0888 000 244, каб. 104, ИСК при УНСС ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Езикови курсове 16.10.2013 г. ... .10.2013 г. Продължителност: 3 месеца За контакти и записване: г-ца Александрина Гьошева - тел.:868 70 86; 0885 908 822 ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Езикови курсове 23.1.2014 г. ... срок за записване 27.01.2014 г. За контакти и записване: Александрина Гьошева - тел.:868 70 86; 0885 908 ...
Курс „Експерт-проверител на измами” 16.1.2014 г. ... на обхвата на темите. Лице за контакти: Полина Никифорова – тел. 02/862 77 13; GSM: 0888 000 237 ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... Font Size: 12 pt; Alignment: Justified. КОНТАКТИ : Университет за национално и световно стопанство Катедра „Публична администрация и регионално развитие“ Телефон 02 8195 218, e-mail: [email protected] Проф. д-р Соня Докова ЗАЯВКА ЗА ...
Ден на кариерата в УНСС 25.4.2013 г. ... официална страница в социалните мрежи. За контакти: Антоан Шотаров, Студентски съвет при УНСС– 0887 65 64 43 Ани Димитрова, Jobs.bg – 0888 33 33 88 Байчо Георгиев, Бизнес клуб УНСС – 0887 891 ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 18.3.2013 г. ... в голямата конферентна зала на УНСС. За контакти: 1700, София Студентски град “Христо Ботев” Университет за национално и световно стопанство Катедра “Човешки ресурси и социална защита” телефон: +3592/8195310; e-mail: [email protected] Лице за контакти: Мария ...
Официално представяне на „Бизнес клуб УНСС“ 6.3.2013 г. ... социалната мрежа Facebook. За контакти: Байчо Георгиев, 0887 891 895, info@unwe ...
Подбор на автори за списване на студентски вестник за 9 май 28.1.2013 г. ... .bg/view/bg/index.html За контакти: Теодор Стойчев, пресаташе e-mail - [email protected] тел. (02) 985 35 42, (0878) 85 35 ...
Kурс "Глобален мениджмънт и лидерство" в ИСК при УНСС 16.1.2013 г. ... на мениджмънта За записване и контакти: ИСК при УНСС, каб. 114, г–н Георги Бетов, тел: 02/868 92 04, GSM 0888 000 241 Виж ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 19.2.2013 г. ... зала на УНСС.   За контакти: 1700, София Студентски град “Христо Ботев” Университет за национално и световно стопанство Катедра “Човешки ресурси и социална защита” телефон: +3592/8195310; e-mail: [email protected] Лице за контакти: Мария ...
Обучение за работа с електронни бази данни в библиотеката 22.10.2012 г. ... читалня №2 на библиотеката. За контакти и справки: [email protected], тел. 8195365, стая ...
Презентация на AIESEC УНСС - Бъди активен! 16.10.2012 г. ... , да придобиеш нови и ценни контакти, както и много на брой приятели? И това зависи само от теб? Какво трябва да направиш? Само да се включиш! Ела и разбери повече! Виж презентацията на AIESEC УНСС, ела на 10 октомври в зала 2005 от 19:30 часа ...
Конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии за българо-швейцарски научен обмен 11.9.2012 г. ... докторска степен.  ЗА КОНТАКТИ:  Министерство на образованието, младежта и науката тел.: 921 76 47, 921 77 68, 921 76 48 e-mail: [email protected] http://mon.bg  Sciex Programme Management CRUS – Rectors Conference of the Swiss ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... документи.   За контакти:   1700 София, Студентски град “Христо Ботев” Университет за национално и световно стопанство Юридически факултет   доц. д-р Иван Цветанов, кабинет 1099 гл. ас. д-р Захари Торманов, кабинет 1101, тел: ...
Конкурс на БНТ за журналистически позиции 3.4.2012 г. ... включително адрес и телефони за контакти) и мотивационно писмо; - копие от дипломата за завършено висше образование; - копие на документ, удостоверяващ професионалния опит; - копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър; - копие на документи за ...
Конкурс за проекти по визуализацията на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. 27.4.2012 г. ... конкурсната програма. Лице за контакти Диляна Микова Тел. 02/9405 468 e-mail [email protected] Пълен комплект документи за участие може да намерите на: http://www.bgredio.eu/ - актуални обществени поръчки по Приоритетна ос ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... 12 pt; Alignment: Justified. Контакти: гл. ас. д-р. Камен Петров / тел. +35928195254 ас. д-р. Георги Николов / тел. +35928195338 електронна поща: [email protected] Заявка За участие в международната конференция на тема: „Регионалното развитие в ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... 12 pt; Alignment: Justified. Контакти: гл. ас. д-р. Камен Петров / тел. +35928195254 ас. д-р. Георги Николов / тел. +35928195338 електронна поща: [email protected] Заявка За участие в международната конференция на тема: „Регионалното ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене