Обновено: вторник, 05 май 2020 10:45

Приемни изпити или ДЗИ (матура)

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?


С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.


С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява)

Тест със затворени въпроси по: Български език и литература, Математика (само на хартиен носител), География на България, История на България.

Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили.


С ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) на редовната сесия през месец юли.

Тест по английски, немски, френски, испански и руски език, само за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква такъв.

ОЦЕНКАТА ОТ ТЕСТА ПО ЧУЖД ЕЗИК НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩА! Кандидатите се допускат до класиране за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква чужд език при едно от условията:

· успешно положен приемен изпит по чужд език;

· успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

· завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

· сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.


За специалност „Медии и журналистика“ – изпитите са: (1) оценка от матура по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценки от предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модули „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ или с оценка от приемния изпит по Български език и литература през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява); (2) събеседване с кандидатите.


За специалност „Право“ – изпитите са: (1) предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модули: „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ или приемния изпит по Български език и литература през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява); (2) предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модул: „История на България“ или приемния изпит по История на България през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява).


На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.


Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.


На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.