Обновено: четвъртък, 05 април 2012 22:14

Център по интелектуална собственост

Центърът по интелектуална собственост е създаден с решение на Академичния съвет от 01.09.2003 г. като основно обслужващо звено на Университета за национално и световно стопанство. Той беше открит от президента на Република България г-н Георги Първанов, от генералния директор на Световната организация по интелектуална собственост д-р Камил Идрис и от министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов.

Откриване на ЦИС

Центърът е изграден е на площ от 700 кв. м. В него са разположени:

  • една учебна зала с 40 места, оборудвана с мултимедиен проектор и други технически средства за обучение;
  • една конферентна зала с капацитет 60 места, вкл. 12 места с високоскоростен Интернет за преносим компютър, един мултимедиен проектор, 2 напълно оборудвани места за симултанен превод;
  • издателски сектор оборудван с необходимата техника за трансформирането на информация от един носител на друг до готов продукт (дискета, CD, хартиен), вкл. отразяване на текущата работа от научни форуми;
  • два административни кабинета с 4 работни места, оборудвани с компютри и други необходими средства за организационно-административното обслужване на центъра;
  • една заседателна зала за секционна работа или по-малки научни форуми;

IMG_7810.JPG

DSC00241.JPG

DSC00239.JPG

http://cip.unwe.bg/