Обновено: петък, 10 юни 2022 16:01

Обявяване на трето класиране

Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто класиране за попълване на незаетите места.

Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети.