Обновено: понеделник, 19 юни 2023 16:27

Обявяване на второ класиране с резерви

Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. Класирането се извършва в следния ред:

1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС;

2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране.

Класираните кандидат-студенти могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващото класиране.

2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места да преминат в посочена по-напред специалност.

3. да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващо класиране.

Записването на студентите се извършва Онлайн, в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А)  и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.