Обновено: петък, 10 юни 2022 16:00

Обявяване на второ класиране с резерви

Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. В класирането участват:

1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС;

2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране.

Класираните кандидат-студенти могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващото класиране;

2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места да преминат в посочена по-напред специалност.

Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващо класиране.