Обновено: петък, 10 юни 2022 15:10

Обявяване на първо класиране с резерви

При първо класиране с резерви класираните кандидат-студентите могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. В следващите етапи на класирането, записалите се за студенти не участват. Записването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).

2. да потвърдят еднократно желанието си да се обучават в УНСС – като участват в следващите етапи на класиране за прием в посочена по-напред желана специалност. Потвърждаването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).

3. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания.

Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващи класирания.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни места да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите от списъка на резервите могат еднократно след първо класиране да потвърдят желание за участие в следващи етапи на класиране. Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях.