Обновено: вторник, 23 април 2024 11:16

Обявяване на първо класиране с резерви

При първо класиране с резерви класираните кандидат-студентите могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. Записването на студентите се извършва Онлайн, в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А) и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

2. еднократно да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС и да участват в следващите етапи на класирането. Потвърждаването е Онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).

3. да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващите етапи на класирането.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили желание за участие в следващ етап на класирането, могат при наличие на свободни места да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите – резерви, могат еднократно да потвърдят желанието си за участие в следващите етапи на класирането.

Незаписалите се и непотвърдили желание за обучение в УНСС отпадат от всички следващи класирания.