Обновено: вторник, 28 юни 2022 15:54

Записване на новоприети студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.

Студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Записването на студентите се извършва:

  • Онлайн

При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта с 3Д верификация.

При успешно онлайн записване, студентът получава имейл със следните данни: факултетен номер, поток и група.

При онлайн записване студентите трябва да приложат:

1. сканирано изображение на всички страници от дипломата за средно образование;

2. сканирано изображение на медицинско удостоверение от личен лекар.

  • на място в:

     – УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А); 

     – РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

При записване на място в УНСС и в РЦДО – Хасково студентите представят следните документи:

  1. диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя;
  2. две снимки с формат 3,5/4,5 см;
  3. документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване;
  4. лична карта, която след проверка се връща на студента;
  5. медицинско удостоверение от личния лекар;
  6. документ за внесена такса за обучение, преведена по банкова сметка на УНСС. 

При записването си студентите получават факултетен номер.

Информация за записване на новоприети студенти: отдел „Студенти-бакалавър“

На 9 юли (събота) 2022 г. записване на новоприети студенти в отдел „Студенти-бакалавър“ от 8:00 до 16:30 ч.