Обновено: четвъртък, 13 юли 2023 10:36

Записване на новоприети студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.

Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали.

Записването на студентите се извършва Онлайн, в УНСС  отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А)  и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва чрез онлайн плащане с банкова карта или по банков път. Ако заплащането е по банков път е необходимо платежното нареждане да се прикачи в приложението за онлайн записване за последващо верифициране.

При успешно онлайн записване студентите получават имейл с данни като: факултетен номер, поток, група и други.

 При Онлайн записване кандидат-студентът трябва да:

1. има регистрация в системата на Evrotrust и след влизане в системата за онлайн записване да подпише с облачния си електронен подпис идентификационен документ в мобилното приложение Evrotrust;

2. избере дали желае да получи единична или комплексна електронна студентска книжка;

3. избере дали желае да бъде здравно осигуряван от УНСС;

4. заплати първата семестриална такса и такса за издаване на електронна студентска книжка.

След успешно записване, студентът е възможно да получи (в зависимост от параметрите на неговото записване за студент) в системата на Evrotrust документи, които трябва да подпише електронно през мобилното приложение Evrotrust (ако е избрал комплексна студентска книжка – заявление към Банка ДСК; ако е приет за обучение срещу заплащане – договор за платено обучение; декларация за здравно осигуряване).

При записване в сградата на УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А) и в РЦДО – Хасково, студентите представят следните документи:

1. диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя;

2. две снимки – формат 3,5/4,5 см;

3. документи за записване на новоприети студенти по образец (от книжарницата на УНСС) с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване;

4. лична карта, която след проверка се връща на студента;

5. документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка:

Банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента. За „основание за плащане“ се изписва „ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ“.

Таксата за обучение може да се заплати и на място на ПОС терминали.

Банкова сметка на РЦДО – Хасково

BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк – BIС: TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

При записването си студентите получават факултетен номер, поток, група и други.

Информация за записване на новоприети студенти: отдел „Студенти-бакалавър“

Работно време за записване на новоприети студенти

Понеделник – петък  от 8:00 до 16.30 ч.

На 15 юли (събота) 2023 г. от 8:00 до 16:30 ч.