Обновено: петък, 17 юни 2022 17:00

Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование

За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

  • успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, испански или руски с оценка не по-ниска от добър (4.00);
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език (за завършилите кандидат-студенти през 2022 г. се признава чуждия език по ПП (B2);
  • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.