Обновено: сряда, 29 септември 2021 14:01

Записване на новоприетите студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.

Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали.

Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Записването на новоприети студенти се извършва:


  • Онлайн:

При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта с 3Д верификация, а не чрез банкови клонове.

Необходима е също и регистрация в Евротръст за целите на идентификация на кандидат-студента и електронно подписване на документи. 

При онлайн записването студентите трябва да прикачат сканирано изображение на медицинско удостоверение от личен лекар.

Указания за онлайн записване на класираните кандидат-студенти

   


При записването си на място в университета студентите представят следните документи:

1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя.

2. Две снимки с формат 3,5/4,5 см.

3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване.

4. Лична карта, която след проверка се връща на студента.

5. Медицинско удостоверение от личния лекар.

6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС.

При записването си студентите получават факултетен номер.