Обновено: вторник, 22 юни 2021 9:38

Допълнителен прием

След записване на студентите след третото класиране при наличие на отделни незаети места се провежда четвърто класиране с допълнителен прием за тяхното попълване.

За участие в допълнителния прием кандидат-студентите подават кандидатстудентски документи.