Обновено: петък, 02 юли 2021 10:59

Трето класиране

Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто класиране за попълване на незаетите места.

Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети.