Обновено: вторник, 13 юли 2021 11:44

Второ класиране

Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.

Класирането се извършва в следния ред:

1. класираните на първо класиране – кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС;

2. резервите, които са потвърдили след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените специалности.

При второто класиране резервите могат да бъдат класирани в специалност, различна от тази, в която са били резерви.

Класираните кандидат-студенти могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващите класирания;

2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места могат да преминат в посочена по-напред специалност.

Класираните по първо желание се записват без право на изчакване за следващо класиране.