Обновено: петък, 02 юли 2021 15:42

Първо класиране

При първо класиране с резерви класираните кандидат-студенти могат:

1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането.

2. да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС – онлайн или в Центъра за прием на документи, като участват в следващ етап на класиране, за прием в посочено по-напред желание.

3. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания.

Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващи класирания.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили желание за участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни места да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите от списъка на резервите могат да потвърдят желание за участие в следващ етап на класиране.

Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях.