Обновено: петък, 26 февруари 2021 13:48

Балообразуване - чужд език

За чуждия език, който не участва в балообразуването, е необходимо да е изпълнено едно от следните условия:

  •  успешно положен приемен изпит по чужд език;
  •  успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
  •  завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  •  сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.