Обновено: петък, 04 септември 2020 15:09

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ за допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“

  

Варна

ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/,

тел. 052 / 612 266

Понеделник - петък                     

10.00 ч. до 17.00 ч.

Видин

 

Тел. 0887 327 768

Габрово

Площад 1-ви май № 1 В, ет.2., 

тел. 0878 / 26 42 02

Понеделник -  четвъртък            

14.30 ч.  до 17.00 ч.

Казанлък

Хуманитарна гимназия

"Св. Св. Кирил и Методий",

тел. 0431 / 62 567; 

0878 / 799 297; 0898 / 309 636

Понеделник-петък                       

9.00 ч. до 16.00 ч.

Плевен

бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/,

тел. 0889 / 223 961

Понеделник -  четвъртък            

16.30 ч. до 17.30 ч.

Сливен

бул."Братя Миладинови"

№ 18, /в сградата на Регионално управление на образованието/,

тел. 0879 / 384 769

Понеделник-четвъртък               

11.00 ч. до 16.00 ч.

Стара Загора

ул. "Армейска" 9,

/в сградата на Института за квалификация  на учители, до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103 и

тел. 042 / 646 107 

Понеделник-петък                      

9.00 ч. до 17.00 ч.

Търговище

ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/,

тел. 0896 368 636

Понеделник - петък                    

12.30 ч. до 13.30 ч.

Хасково

Народно читалище "Заря", ет.1, /Централен вход/,

тел. 038 / 665 413 и

тел. 0887 / 035 598

Понеделник-петък                     

10.00 ч. до 15.00 ч.

Шумен

ул. Адам Мискевич № 1 А

тел. 0887 / 225 112 и

тел. 054 / 800 505

Понеделник-петък                      

10.00 ч. до 16.00 ч.