Обновено: понеделник, 02 септември 2019 11:52

Важно за кандидат-студентите!
Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г.

Номер по ред

Професионални направления и поднаправления

Платено обучение

Семестриална такса

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

1

Професионално направление „Икономика“

629,00 лв.

1.1

Поднаправление „Икономика и бизнес“

629,00 лв.

1.2

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

629,00 лв.

1.3

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

629,00 лв.

1.4

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

629,00 лв.

1.5

Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

629,00 лв.

1.6

Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“

629,00 лв.

1.7

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

629,00 лв.

2

Професионално направление „Администрация и управление“

629,00 лв.

3

Професионално направление „Политически науки“

976,00 лв.

3.1

Поднаправление „Международни отношения“

976,00 лв.

3.2

Поднаправление „Политология“

976,00 лв.

4

Професионално направление „Социология антропология и науки за културата“

976,00 лв.

4.1

Поднаправление „Социология/икономика и общество“

976,00 лв.

5

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

976,00 лв.

5.1

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

(Медии и журналистика)

976,00 лв.

5.2

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

(Медия икономика)

976,00 лв.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

6

Професионално направление „Администрация и управление“

629,00 лв.

7

Професионално направление „Икономика“

629,00 лв.

7.1

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

629,00 лв.

7.2

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

629,00 лв.

7.3

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

629,00 лв.

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – РЦДО-ХАСКОВО

 

8

Професионално направление „Администрация и управление“

629,00 лв.

9

Професионално направление „Икономика“

629,00 лв.

9.1

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

629,00 лв.

9.2

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

629,00 лв.

 

 1. 1.      Условия за кандидатстване

Желаещите да участват в приема за платено обучение трябва да отговарят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование ;
 • да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;
 • или:
 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).

 

 1. 2.      Документи за кандидатстване:
 • заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
 • оригинална диплома за завършено средно образование и копие от нея;
 • състезателна карта (по образец за УНСС);
 • документ за самоличност (лична карта);
 • документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).

 

 1. 3.      Срокове:

 

9 септември - 18 септември  -  подаване на документи за допълнителен платен прием

20 септември -  класиране

24 септември - 27 септември – записване на класираните кандидати.