Обновено: вторник, 10 юли 2018 16:58

Информация за първо класиране с резерви

Кадидат-студентите, посочени в списъка на резервите, подават декларация по образец, депозират диплома оригинал за средно образование и представят лична карта за участие в следващите етапи на класирането. Ако не потвърдят участието си в следващите класирания, отпадат от тях.