Обновено: вторник, 19 февруари 2019 10:56

Национален конкурс "Млад икономист"

По решение на АС на първенците в конкурса "Млад икономист", завършващи средно образование през учебната 2018/2019 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика".

ОБЯВА

АНОТАЦИЯ