Обновено: петък, 13 март 2020 15:27

Национален конкурс "Млад икономист"

По решение на АС на първенците в конкурса "Млад икономист", завършващи средно образование през учебната 2020/2021 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика".

ОБЯВА

АНОТАЦИЯ