Обновено: вторник, 16 юли 2019 11:48

Често задавани въпроси

Лично ли се подават документите за кандидатстване?

Отговор:

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Каква е таксата за явяване на изпит?

Отговор:

Такса за един конкурсен изпит ЕПИ и/или ЕлЕПИ (модул 1+ модул 2+модул 3) е в размер на 50 лева. Ако заявите втори изпит в същата изпитна сесия, за него трябва да внесете допълнителна сума от 20 лева. Общата сума от 70 лева може да внесете в една вносна бележка.

В коя банка да внеса таксата?

Отговор:

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС За повече информация виж Документи и такси. Може да я внесете в града по местоживеене, а да подадете документи в София.

Мога ли да кандидатствам в УНСС с оценка от държавен зрелостен изпит (матура)?

Отговор:

Съгласно Правилника за приемане на студенти в УНСС, етапите за класиране са три, а при необходимост четири, ако след трето класиране има отделни незаети места.

Студенти в УНСС се приемат:

- с успешно положен приемен изпит (ЕПИ или ЕлЕПИ) и приемен изпит (или матура) по чужд език, ако се изисква такъв;

- или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (само за специалност „Медии и журналистика“) за завършилите средно образование през 2008 и следващи години;

- или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за професионално направление „Администрация и управление“, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ и поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ в дистанционна форма на обучение в РЦДО – гр. Хасково;

- или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за попълване на отделни незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление „Право“ и поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ в УНСС – гр. София.

При класиране с оценка от държавен зрелостен изпит /матура/, предметът на матурата трябва да отговаря на съответния приемен изпит/и за професионалното направление/поднаправление, коригирани при формирането на състезателния бал със съответни коефициенти.

С какви изпити се кандидатства направление "Право"?

Отговор:

За направление право трябва да положите два конкурсни изпита:
• ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература и
• ЕПИ със специална част - модул 3 История;
Изпитът по български език и литература завършва с две оценки - едната от модул 1 + модул 3 (без модул 2 Математика) - за кандидатстващите за професионално направление "Право" и другата - от модул 1 + модул 2 + модул 3 за всички останали направления/поднаправления.
Изпитът по история на България завършва с две оценки - едната от модул 3 за професионално направление "Право" и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 - за всички останали направления/поднаправления.

Къде се намира ИСК (Институт за следдипломна квалификация)?

Отговор:

ИСК е институт за следдипломна квалификация

Намира се в София, адрес: бул. Климент Охридски №2, в близост до Метростанция Г.М. Димитров

виж: https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=206156201272846123448.0004bc4bf8386a6b464b4&ie=UTF8&t=m&source=embed&ll=42.660285,23.358092&spn=0,0

Има ли учебни помагала за конкурсните изпити?

Отговор:

Учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

С оценка от положени предварителни изпити, може ли да се участва в класирането?

Отговор:

В класирането може да участвате с оценката от предварителната изпитна сесия. Задължително трябва да подадете необходимите документи за кандидатстване и участие в класирането - http://priem.unwe.bg/bg/pages/620/dokumenti-i-taksi.html

Може да се явите и на редовната изпитна сесия, като при балообразуването се взема по-високия Ви резултат.

Мога ли да подам документи за участие в изпитна сесия online?

Отговор:

Документи за участие в изпитна сесия, както и желания за участие в класирането, можете да подавате онлайн на адрес https://webpriem.unwe.bg

Документи може да подадете лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно)  в Центъра за прием на документи в УНСС или бюрата по градовете, упълномощени от УНСС.

http://priem.unwe.bg/bg/pages/620/dokumenti-i-taksi.html

Мога ли да внеса сумата за повече от един изпит с едно платежно нареждане?

Отговор:

Да, може да преведете обща сума за два или повече изпити в едно платежно нареждане.

Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане?

Отговор:

Да, можете да внесете остатъка от определената такса допълнително, с друго платежно нареждане.

Мога ли да преведа сумата за конкурсен изпит на сина си като родител от личната си сметка?

Отговор:

Да, но задължително трябва да фигурират данните на кандидат-студента – ЕГН и три имена.

Мога ли да се запиша за електронен и хартиен изпит в рамките на един месец?

Отговор:

Можете да се запишете, тъй като датите за явяване на изпити са съобразени да не се дублират.

Как се кандидатства за специалност „Журналистика“?

Отговор:

За направление Обществени комуникации и информационни науки, специалност „Медии и журналистика“ трябва да положите следните конкурсни изпити:
• ЕПИ с първи модул Български език и езикова култура и специална част – трети модул Български език и литература, като този изпит може да се замести с оценката от матура по български език.
• Журналистика – събеседване.


Изпитът по български език и литература завършва с две оценки - едната от модул 1 + модул 3 - за кандидатстващите за професионално направление " Обществени комуникации и информационни науки " и другата - от модул 1 + модул 2 + модул 3, с която може да кандидатствате за всички останали направления/поднаправления.

Мога ли да се явя на събеседване за специалност „Журналистика“ на предварителните сесии?

Отговор:

Събеседване за специалност „Журналистика“ се провежда само по време на редовната сесия. По време на предварителните изпити може да се явите на ЕПИ, модули „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“, а ако желаете, да заместите тях с оценката си от матура по български език и литература.

Какво представляват трите модула на ЕПИ – три отделни изпита ли са? За всеки модул ли се плаща по 50 лева? В различни дни ли се явявам на тях?

Отговор:

Трите модула са съставни части на един изпит, за явяването на който се заплаща сума от 50 лв. Трите модула се решават в един ден за 3 часа, след което получавате една интегрирана оценка.

Каква е разликата между поднаправленията „Икономика с чуждоезиково обучение“ и „Икономика и управление с преподаване на английски език“?

Отговор:

Всички дисциплини за специалностите от поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“ се преподават на английски език, а за поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ се преподава на български език, със засилено изучаване на два чужди езика.

Признавате ли сертификат по английски език, които да ме освобождава от конкурсен изпит по език?

Отговор:

Задължително е явяването Ви на конкурсен изпит – тест по английски език, като за да участвате в класирането е необходимо да се явите и на ЕПИ.