Обновено: понеделник, 17 юни 2019 15:40

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 10 юни до 29 юни 2019 г. На 29.06 (Събота) от 8.00 до 14.00ч. Центъра за прием на документи в сградата на УНСС-София).

Онлайн подаване на документи

Приемът на документи онлайн приключва два дни преди крайния срок по обявения график. За информация или възникнали технически проблеми, можете да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00-16.00ч.

Подаване на документи в бюрата извън София

Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден преди крайния срок по обявения график.


ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити
за учебната 2019/2020 г., м. юли


Изпит Дата
Български език и литература 3 юли (сряда)
Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 4 юли (четвъртък)
История на България 5 юли (петък)
Математика - от 14 ч.  5 юли (петък)
География на България  6 юли (събота)
Журналистика - събеседване от 14 ч. 6 юли (събота)


СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

9 юли обявяване на първо класиране с резерви
10 юли - 13 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

Необходими документи за записване на новоприети студенти

16 юли обявяване на второ класиране с резерви
17 юли - 19 юли записване на класираните
23 юли обявяване на трето класиране
24 юли - 26 юли записване на класираните
29 юли - 31 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
2 август обявяване на допълнителното класиране
5 август - 7 август записване на класираните

 

Документи и такси за кандидатстване

Информация за изпитите и балообразуването