Обновено: понеделник, 29 юни 2020 12:30

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за участие в редовната изпитна сесия и класиране: от 15 юни до 30 юни 2020 г.

Важно! До 3 юли (включително) се удължава срокът за подаване на документи за кандидат-студентите, които ще кандидатстват с оценка от матурата, поради забавеното получаване на дипломите за средно образование и постъпилите в тази връзка запитвания.

Онлайн подаване на документи

За информация или възникнали технически проблеми, можете да пишете на e-mail: webcontent@unwe.bg .

Подаване на документи в бюрата извън София

Приемът на документи в бюрата приключва на 30 юни (включително).

Документи на кандидат-студенти, които кандидатстват с оценка от матурата, ще се приемат в бюрата до 12.00 часа на 2 юли (включително).


ГРАФИК

за провеждане на редовните изпити 

 за учебната 2020/2021 г., м. юли

Изпит

Дата

Начален час

(хартиен носител)

Български език и литература

2 юли (четвъртък)

9.00 ч. и 14.00 ч.

Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език)

3 юли (петък)

9.00 ч.

История на България

4 юли (събота)

9.00 ч.

Математика

4 юли (събота)

14.00 ч.

География на България 

5 юли (неделя)

9.00 ч.

Журналистика - събеседване

5 юли (неделя)

14.00 ч.


Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали

не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)

и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)

и задължително носят компютърната разпечатка

с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

 


СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

7 юли обявяване на първо класиране с резерви
8 юли - 11 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

14 юли обявяване на второ класиране с резерви
15 юли - 17 юли записване на класираните
21 юли обявяване на трето класиране
22 юли - 24 юли записване на класираните
27 юли - 29 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
31 юли обявяване на допълнителното класиране
3 август - 5 август записване на класираните

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената
информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове.

 

Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класиране