Обновено: вторник, 25 май 2021 9:32

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: 

от 14 юни до 29 юни 2021 г.ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

2 юли (петък)

9.00 ч.

Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език)

3 юли (събота)

9.00 ч.

История на България

4 юли (неделя)

9.00 ч.

Математика

4 юли (неделя)

14.00 ч.

География на България 

5 юли (понеделник)

9.00 ч.

Журналистика - събеседване

5 юли (понеделник)

14.00 ч.

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали не по-късно от 8.30 ч.
(когато изпитът започва от 9.00 ч.) и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)
и задължително носят компютърната разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

 

СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

8 юли

обявяване на първо класиране с резерви

9 юли - 12 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

14 юли

обявяване на второ класиране с резерви

15 юли - 17 юли

записване на класираните

20 юли

обявяване на трето класиране

21 юли - 23 юли

записване на класираните

26 юли - 28 юли

допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

30 юли

обявяване на допълнителното класиране

2 август - 4 август

записване на класираните

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената информация за класиранията,
потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове.

 

Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания