Обновено: четвъртък, 14 февруари 2019 10:36

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 10 юни до 29 юни 2019 г. (в Центъра за прием на документи в сградата на УНСС-София).

Онлайн подаване на документи

Подаване на документи в бюрата извън София

ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити
за учебната 2019/2020 г., м. юли


Изпит Дата
Български език и литература 3 юли (сряда)
Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 4 юли (четвъртък)
История на България 5 юли (петък)
Математика - от 14 ч.  5 юли (петък)
География на България  6 юли (събота)
Журналистика - събеседване от 14 ч. 6 юли (събота)


СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

9 юли обявяване на първо класиране с резерви
10 юли - 13 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

Необходими документи за записване на новоприети студенти

16 юли обявяване на второ класиране с резерви
17 юли - 19 юли записване на класираните
23 юли обявяване на трето класиране
24 юли - 26 юли записване на класираните
29 юли - 31 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
2 август обявяване на допълнителното класиране
5 август - 7 август записване на класираните

 

Документи и такси за кандидатстване

Информация за изпитите и балообразуването