Обновено: петък, 22 май 2020 9:36

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 15 юни до 29 юни 2020 г.

Онлайн подаване на документи

Приемът на документи онлайн приключва два дни преди крайния срок по обявения график.

За информация или възникнали технически проблеми, можете да пишете на e-mail: webcontent@unwe.bg .

Подаване на документи в бюрата извън София

Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден преди крайния срок по обявения график.


ГРАФИК

за провеждане на редовните изпити 

(на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява или онлайн) 

 за учебната 2020/2021 г., м. юли

Изпит

Дата

Начален час

(хартиен носител)

Български език и литература

2 юли (четвъртък)

9.00 ч.

Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език)

3 юли (петък)

9.00 ч.

История на България

4 юли (събота)

9.00 ч.

Математика

4 юли (събота)

14.00 ч.

География на България 

5 юли (неделя)

9.00 ч.

Журналистика - събеседване

5 юли (неделя)

14.00 ч.


Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали

не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)

и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)

и задължително носят компютърната разпечатка

с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

 


СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

7 юли обявяване на първо класиране с резерви
8 юли - 11 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

14 юли обявяване на второ класиране с резерви
15 юли - 17 юли записване на класираните
21 юли обявяване на трето класиране
22 юли - 24 юли записване на класираните
27 юли - 29 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
31 юли обявяване на допълнителното класиране
3 август - 5 август записване на класираните

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената
информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове.

 

Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класиране