Обновено: понеделник, 09 юли 2018 16:48

Редовни изпити и класирания

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 11 юни до 30 юни 2018 г. (в Центъра за прием на документи в сградата на УНСС-София).

Срокът за онлайн подаване на документи е до 28 юни 2018 г.

Срокът за подаване на документи в бюрата извън София е до 29 юни 2018 г.

ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити
за учебната 2018/2019 г., м. юли


Изпит Дата
Български език и литература 4 юли (сряда)
Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 5 юли (четвъртък)
История на България 6 юли (петък)
География на България 7 юли (събота)
Математика 8 юли (неделя)
Журналистика - събеседване от 14 ч. 8 юли (неделя)


СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

10 юли обявяване на първо класиране с резерви
11 юли - 14 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

Необходими документи за записване на новоприети студенти

17 юли обявяване на второ класиране с резерви
18 юли - 20 юли записване на класираните
24 юли обявяване на трето класиране
25 юли - 27 юли записване на класираните
31 юли - 2 август допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
4 август обявяване на допълнителното класиране
6 август - 8 август записване на класираните

 

Документи и такси за кандидатстване

Информация за изпитите и балообразуването