Обновено: вторник, 23 април 2024 11:27

Редовни изпити и класиране

 Подаване на кандидатстудентски документи за редовни изпити и за класиране за учебната 2024/2025 година

Период за явяване на редовни изпити във формат ЕПИ и/или ТЧЕ

10 – 28 юни 2024 г. вкл. – на място

10 – 30 юни 2024 г. вкл. – онлайн

2 – 5 юли 2024 г. вкл.

ВАЖНО!

При подаване на документите датата и часът на провеждане

на заявените изпити се генерират автоматично и

кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.

Явява се в определената зала не по-късно от 8:30 ч., когато изпитът започва в 9:00 ч. или

13:30 ч., когато той е с начало 14:00 ч. и задължително представя компютърната разпечатка и

документ за самоличност – лична карта.


Работно време за прием на кандидатстудентски документи

понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч.

22 юни 2024 г. (събота) 8:00 – 16:30 ч.

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране


Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти

9 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от първи етап на класирането с резерви

10 – 13 юли 2024 г. вкл.

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите след първи етап

16 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класирането с резерви

17 – 19 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните след втори етап

23 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от трети етап на класирането

24 – 26 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните след трети етап

29  – 31 юли 2024 г. вкл.

Допълнителен прием и подаване на кандидатстудентски документи за попълване на отделните незаети места

2 август 2024 г.

Обявяване на допълнително класиране

5 – 7 август 2024 г. вкл.

Записване на класираните от допълнителния прием

ВАЖНО!

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват информацията за класиранията, потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове!

Работно време за записване на новоприетите студенти

понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч.

13 юли 2024 г. (събота) 8:00 – 16:30 ч.

 

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране