Обновено: сряда, 29 юни 2022 15:55

Редовни изпити и класиране

 Подаване на документи за редовни изпити и за класиране за учебната 2022/2023 година

Период за явяване на редовни изпити

Удължава се срокът за подаване на документи за класиране и редовни изпити за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“ до 02.07.2022 г. (събота) вкл.:

– до 13:00 ч. на място в УНСС и РЦДО – Хасково и

– до 23:59 ч. – онлайн.

до 3 юли 2022 г., вкл.

При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.  Явява се в определената зала не по-късно от 8:30 ч., когато изпитът започва в 9:00 ч. или 13:30 ч., когато той е с начало 14:00 ч. и задължително представя  компютърната разпечатка и документ за самоличност – лична карта.
Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти

5 юли 2022 г.

Обявяване на първо класиране с резерви

6 юли – 9 юли 2022 г., вкл.

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите – онлайн и на място в УНСС. 

Новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково се записват на място в регионалния център.

12 юли 2022 г.

Обявяване на второ класиране с резерви

13 – 15 юли 2022 г., вкл. 

Записване на класираните  – онлайн и на място в УНСС. 

Новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково се записват на място в регионалния център.

19 юли 2022 г.

Обявяване на трето класиране

20 – 22 юли 2022 г., вкл.

Записване на класираните – онлайн и на място в УНСС. 

Новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково се записват на място в регионалния център.

25 – 27 юли 2022 г., вкл.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделните незаети места

29 юли 2022 г.

Обявяване на допълнително класиране

1 – 3 август 2022 г., вкл.

Записване на класираните – онлайн и на място в УНСС. 

Новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват информацията за класиранията,
потвърждаването, записването и спазват посочените срокове!

 

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране