Обновено: понеделник, 19 юни 2023 16:04

Редовни изпити (ЕПИ) и класиране

 Подаване на документи за редовни изпити (ЕПИ) и за класиране за учебната 2023/2024 година

Период за явяване на редовни изпити (ЕПИ)

12 – 30 юни 2023 г., вкл.

3 – 6 юли 2023 г., вкл.

ВАЖНО!

При подаване на документите датата и часът на провеждане

на заявените изпити се генерират автоматично и

кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.

Явява се в определената зала не по-късно от 8:30 ч., когато изпитът започва в 9:00 ч. или 13:30 ч., когато той е с начало 14:00 ч. и задължително представя компютърната разпечатка и документ за самоличност – лична карта.

Работно време за прием на документи

понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч.

24 юни (събота) 8:00 – 16:30 ч.

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране
Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти

11 юли 2023 г.

Обявяване на първо класиране с резерви

12 – 15 юли 2023 г., вкл.

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

18 юли 2023 г.

Обявяване на второ класиране с резерви

19 – 21 юли 2023 г., вкл.

Записване на класираните

25 юли 2023 г.

Обявяване на трето класиране

26 – 28 юли 2023 г., вкл.

Записване на класираните

31 юли – 2 август 2023 г., вкл.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделните незаети места

4 август 2023 г.

Обявяване на допълнително класиране

7 – 9 август 2023 г., вкл.

Записване на класираните

ВАЖНО!

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват информацията за класиранията, потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове!

Работно време за записване на новоприетите студенти

понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч.

15 юли (събота) 8:00 – 16:30 ч.

 

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране