Обновено: вторник, 30 януари 2024 13:18

Предварителни изпити

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите в годината на кандидатстване.

Приемните изпити се провеждат по утвърдени програми, разработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България.

Всеки кандидат-студент може да се яви на всяка от организираните предварителни сесии на следните изпити:

При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класиране, само ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат документи за класирането в определените срокове.


ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити – ЕПИ и ТЧЕ 

Период за явяване на предварителни изпити

Начален час

14 – 16 февруари 2024 г., вкл.

9:00 / 14:00

13 – 15 март 2024 г., вкл.

9:00 / 14:00

9 – 12 април 2024 г., вкл.

9:00 / 14:00

8 – 10 май 2024 г., вкл.

9:00 / 14:00

ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити във формат ДЗИ (матура)

Дати за явяване на предварителни изпити във формат ДЗИ (матура)

Място за явяване на изпита

Начален час

21 март 2024 г. по БЕЛ

 гр. Гоце Делчев,

НПГ „Димитър Талев“

12:00 

30 март 2024 г. по БЕЛ

гр. Ямбол, ПГ „Васил Левски“ 

10:00

7 април 2024 г. по БЕЛ

УНСС

9:00

14 април 2024 г. по География и икономика

гр. Враца, ПЕГ „Йоан Екзарх“

12:00

21 април 2024 г. по БЕЛ

УНСС

9:00

9 юни 2024 г. по БЕЛ

УНСС

9:00

23 юни 2024 г. по БЕЛ

УНСС

9:00

 

Повече информация за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/32

ВАЖНО!

При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.

Явява се в определената зала/сграда 30 минути преди началото на изпита и задължително представя компютърната разпечатка и документ за самоличност – лична карта.

При необходимост от смяна на датата и/или часа на провеждане на изпита, можете да заявите такава промяна на и-мейл адрес [email protected] (промяна е възможна само ако има свободни места за съответните дата и час).

 Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити