Обновено: петък, 13 януари 2023 14:37

Предварителни изпити

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите в годината на кандидатстване.

Приемните изпити се провеждат по утвърдени програми, разработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България.

Всеки кандидат-студент може да се яви на единен приемен изпит (ЕПИ) и на тест по чужд език (ТЧЕ) на всяка от организираните предварителни сесии, както и на редовната сесия. Кандидат-студентът има право да се яви по един път на всеки изпит ЕПИ с различен трети модул на всяка от обявените сесии.

При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класиране, само ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат документи за класирането в определените срокове.


ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити – ЕПИ и ТЧЕ 

Подаване на документи

за предварителни изпити

Период за явяване

на предварителни изпити

30 януари – 14 февруари 2023 г., вкл.

15 – 17 февруари 2023 г., вкл.

20 февруари – 14 март 2023 г., вкл.

15 – 17 март 2023 г., вкл.

20 март – 7 април 2023 г., вкл.

10 – 13 април 2023 г., вкл.

18 април – 5 май 2023 г., вкл.

9 – 12 май 2023 г., вкл.

 

ВАЖНО!

При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.
Явява се в определената зала не по-късно от 8:30 ч., когато изпитът започва в 9:00 ч. или
13:30 ч., когато той е с начало 14:00 ч. и задължително представя компютърната разпечатка и
документ за самоличност – лична карта.

 Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити