Обновено: вторник, 26 март 2019 16:27

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2019 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми. Всички приемни изпити, независимо предварителни или редовни, електронни или на хартиен носител, са напълно равностойни - при балообразуването се взимат най-високите оценки, които е получил всеки кандидат-студент.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

Приемът на документи онлайн приключва два дни преди крайния срок по обявения график.
Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден преди крайния срок по обявения график.

ГРАФИК
за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2019/2020 г.

№ на сесия

Прием на документи

Изпитна сесия

1

подаване на регистрационни карти:
от 19 ноември до 5 декември 2018 г.

провеждане на изпитите:
от 10 декември до 14 декември 2018 г.

2

подаване на регистрационни карти:
от 7 януари до 8 февруари 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 11 февруари до 15 февруари 2019 г.

3

подаване на регистрационни карти:
от 8 април до 25 април 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 2 май до 9 май 2019 г.

4

подаване на регистрационни карти:
от 2 май до 30 май 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 3 юни до 7 юни 2019 г.


ГРАФИК
за провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ):

Първа предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 11 февруари до 13 март 2019 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 17 март (неделя) 9 ч.
География на България 17 март (неделя) 14 ч.
Математика 24 март (неделя) 9 ч.
История на България 24 март (неделя) 9 ч.
Английски, немски, френски, испански и руски език 24 март (неделя) 14 ч.

Втора предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 18 март до 4 април 2019 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 7 април (неделя) 9 ч.
География на България 7 април (неделя) 14 ч.
Математика 14 април (неделя) 9 ч.
История на България 14 април (неделя) 9 ч.

 

Документи и такси за кандидатстване

Информация за изпитите и балообразуването