Обновено: четвъртък, 01 април 2021 9:44

Предварителни изпити

Във връзка с противоепидемичните мерки и Заповед на ректора № 936/31.03.2021 предварителните кандидатстудентски изпити за ОКС „бакалавър“ от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се отменят.  

Заявленията на всички кандидат-студенти за явяване на предварителен изпит през април ще бъдат служебно прехвърлени за предварителна сесия от 10.05.2021 г. до 15.05.2021 г., която ще се проведе, ако епидемичната обстановка позволява.

Документи за предварителните изпити през м. май може да подавате от 01.04.2021 г до 07.05.2021 г. 

Моля следете публикациите на сайта!

 

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите през 2021 г. Предварителните и редовните изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.

 

ГРАФИК
за провеждане на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2021/2022 г.

 

№ на сесия

Регистриране за изпит/и

Провеждане на изпит/и

1

от 25 януари до 12 февруари 2021 г.

от 15 февруари до 19 февруари  2021 г.

2

от 22 февруари до 19 март 2021 г.

от 22 март до 26 март 2021 г.

3

от 29 март до 9 април 2021 г.

от 12 април до 16 април 2021 г.

4

1 април до 7 май 2021 г. 

от 10 май до 15 май 2021 г.

 

 Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити