Обновено: петък, 06 март 2020 14:30

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2020 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми. Всички приемни изпити, независимо предварителни или редовни, електронни или на хартиен носител, са напълно равностойни - при балообразуването се взимат най-високите оценки, които е получил всеки кандидат-студент.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

ГРАФИК
за провеждане на eлектронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2020/2021 г.

№ на сесия

Прием на документи

Изпитна сесия

1

подаване на регистрационни карти:
от 18 ноември до 5 декември 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 9 декември 2019 г.

2

подаване на регистрационни карти:
от 6 януари до 6 февруари 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 10 февруари 2020 г.

3

подаване на регистрационни карти:
от 6 април до 23 април 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 4 май 2020 г.

4

подаване на регистрационни карти:
от 4 май до 18 май 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 1 юни 2020 г.

ГРАФИК
за провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ) за учебната 2020/2021 г.

Първа предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 10 февруари до 11 март 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

15 март (неделя)

9.00 ч.

География на България

15 март (неделя)

14.00 ч.

Математика

22 март (неделя)

9.00 ч.

История на България

22 март (неделя)

9.00 ч.

Английски, немски, френски, испански и руски езици

22 март (неделя)

14.00 ч.

Втора предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 16 март до 1 април 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

5 април (неделя)

9.00 ч.

География на България

5 април (неделя)

14.00 ч.

Математика

12 април (неделя)

9.00 ч.

История на България

12 април (неделя)

9.00 ч.


Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 

Информация за изпитите и балообразуването