Обновено: четвъртък, 21 декември 2017 11:28

Модул 4 - "Английски език"

Примерни тестове

Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски (на хартиен носител и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

  • разбиране при четене
  • лексика
  • граматика

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият - 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа