Къде да кандидатствам?

Онлайн подаване на документи

Можете да подавате вашите документи онлайн на следния сайт:

https://webpriem.unwe.bg

Център за прием на документи в УНСС, София

Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19
Телефони: 02 / 81 95 702; 02 / 81 95 704
Работно време: Понеделник-Петък от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Адрес: Хасково, бул. "България" 168
Телефони: 038/62 33 54 и 038/66 45 57
Работно време за записване на новоприети студенти:
Понеделник - Петък от 9:00 ч. до 16:30 ч.
На 9 юли (събота) 2022 г. от 8:00 до 16:30 ч.

Отдел „Студенти – Бакалавър“

Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19
Работно време за записване на новоприети студенти:
Понеделник – Петък от 8:00 до 16.30 ч.
На 9 юли (събота) 2022 г. от 8:00 до 16:30 ч.

Регионални бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация

При подаване на документи в регионалните бюра, заплащате допълнително такса за обслужване, определена от бюрата.

Онлайн подаване на документи Център за прием на документи