Обновено: сряда, 13 ноември 2019 15:48

Редовно и дистанционно обучение

Редовно обучение

При редовната форма на обучение се провеждат учебни занятия всяка седмица от семестъра.

Редовна форма на обучение се провежда само в гр. София.

Вижте всички направления, поднаправления и специалности, за които може да кандидатствате

Дистанционно обучение

При дистанционното обучение занятия се провеждат само в събота и неделя и са по-малко като брой часове от редовното обучение. Предоставят се материали за самостоятелна подготовка онлайн.

Дистанционна форма на обучение се провежда в гр. София и гр. Хасково.

Вижте всички направления, поднаправления и специалности, за които може да кандидатствате

Важно:

Някои направления, поднаправления и специалности се предлагат само в редовна форма на обучение. Също така, има разлика и в направленията, поднаправленията и специалностите в дистанционно обучение в София и Хасково.