Записване на класираните след втори етап от 17 до 19 юли 2024 г. в личния Ви профил или на място в УНСС.

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите след първи етап на класирането от 10 до 13 юли 2024г., (до 14 ти вкл. онлайн) в личния Ви профил или на място в УНСС.

УНСС – ПРИЕМ 2024/2025
#ТвоятУниверситет

Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления


Уважаеми кандидат-студенти,

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Със своята 100-годишна история, университетът гледа уверено в бъдещето и предлага съвременно обучение със средствата на новите технологии. Има много причини да бъдете част от академичната общност на УНСС, ето някои от тях:

Защо УНСС?

> Многообразие от утвърдени и модерни специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и търсени от бизнеса;

> С най-високата институционална акредитация сред българските университети - 9.80.

> Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център;

> Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти;

> Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели;

> Успешна реализация на пазара на труда. Чрез своя Междууниверситетски център за развитие на кариерата, Университетът среща ежедневно своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове.

Онлайн подаване на документи за кандидатстване;

Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност;

21 онлайн услуги на разположение на студентите чрез системата Уеб студент, която е част от дигитализацията на цялостната дейност на университета;

Университетска библиотека със статут на „библиотека – депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост, която разполага с общо 555 586 тома литература, електронен каталог, автоматизирано библиотечно-информационно обслужване и електронен достъп до следните бази-данни: EBSCO, ScienceDirect,  Springer Link, SCOPUS, ISI WEB OF KNOWLEDGE, InCites;

> Отлични условия за спорт;

> Собствени студентски общежития – 12 блока  с над 5 100 места;

Голямото семейство на УНСС Ви очаква!

Свържи се с нас

УНСС

1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19

отдел "Кандидат-студенти" - тел.: (02) 81 95 701

[email protected]

Център за прием на документи:

тел.: (02) 81 95 702 и (02) 81 95 704

[email protected]

Регионални бюра по градове на центъра за кандидат-студентска подготовка и информация

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково

гр. Хасково, бул. “България” 168

тел.: (038) 62 33 54 и (038) 66 45 57

Често задавани въпроси