Обновено: петък, 19 май 2017 8:47

Редовни изпити и класиране

Срокът за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия е от 14 юни до 1 юли 2017 г.

Работно време на комисиите за прием на документи:

За периода 14 юни - 30 юни: от понеделник до петък от 8ч. до 16,30 ч.

За 1 юли 2017 г. (събота): от 8ч. до 14 ч.

Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден по-рано от установения срок.


График

за провеждане на редовните изпити

за учебната 2017/2018 г.

Дата Състезателни изпити
5 юли 2017 г. (сряда)

Български език и литература

6 юли 2017 г. (четвъртък) Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски)
7 юли 2017 г. (петък) Журналистика (писмен)
8 юли 2017 г. (събота) История на България
9 юли 2017 г. (неделя) География на България
10 юли 2017 г. (понеделник) Математика
11 юли 2017 г. (вторник) Журналистика (устен)

Срокове

за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

Срок Класиране
14 юли 2017 г. Обявяване на първо класиране с резерви
17 юли - 21 юли 2017 г. Записване или потвърждаване на класираните и потвърждаване на резервите
25 юли 2017 г. Обявяване на  второ класиране с резерви
26 юли - 28 юли 2017 г. Записване на класираните
31 юли 2017 г. Обявяване на трето класиране
1 август - 3 август 2017 г. Записване на класираните
7 август  - 9 август 2017 г. Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
11 август 2017 г. Обявяване на допълнителното класиране

14 август - 15 август 2017 г.

Записване на класираните