Обновено: петък, 12 октомври 2018 10:06

Важно за новоприети студенти с неполучени или преиздадени електронни студентски книжки

Новоприетите студенти, които не са взели своите електронни студентски книжки, както и тези, чиито книжки са подадени за преиздаване, могат да ги получат от 22 октомври 2018 г., както следва:

  • комплексни електронни студентски книжки - в клона на Банка ДСК в УНСС;
  • за студенти в дистанционна форма на обучение - в Центъра за дистанционно обучение в сградата на УНСС.