Направления и специалности

Приемът на студенти в УНСС е по професионални направления и поднаправления

В УНСС се кандидатства по направления и поднаправления, а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването.

Какво е професионално направление?

Професионалното направление е група от специалности, които са включени в него. Студентите на УНСС се обучават в редовна (само в София) и дистанционна форма на обучение (в София и Хасково) в шест професионални направления от областта “Социални, стопански и правни науки”. След като завършите успешно втората учебна година, ще имате възможност да избирате в коя специалност от вашето професионално направление или поднаправление искате да се обучавате. Тогава всички студенти от едно и също професионално направление или поднаправление ще бъдат класирани на основа на средния успех от следването им през първите две години. Тези, които имат по-високи оценки, ще имат по-голям шанс да запишат предпочитаната от тях специалност.

След втори курс ще имате право да кандидатствате за специалност само от професионалното направление/поднаправление и формата на обучение (редовна или дистанционна), в които сте се обучавали през първите четири семестъра.
Пример: Ако след втората година искате да учите в специалност “Маркетинг”, трябва да сте приети в поднаправление “Икономика и инфраструктура”, защото тази специалност е в това поднаправление. Ако сте приети, в което и да е друго професионално направление или поднаправление, но не в “Икономика и инфраструктура”, след втората година няма да имате право да кандидатствате за специалност “Маркетинг”.

Когато попълвате кандидатстудентските си документи, помнете правилото: всеки студент на УНСС след втората година има право да кандидатства само за специалност от професионалното направление или поднаправление, в което се е обучавал.

Класирането и приемът в дистанционната форма на обучение са отделно от класирането и приема в редовната форма на обучение.

Класирането и приемът в дистанционната форма на обучение в УНСС – София, са отделно от класирането и приема в дистанционната форма на обучение в УНСС – Хасково.

Всеки от вас има право да кандидатства в едно или няколко професионални направления и поднаправления.

Всеки студент, който е приет в едно професионално направление или поднаправление, след втората година ще може да кандидатства за всички специалности в него. В коя от тях ще бъде приет, ще стане ясно след класирането по успех на всички студенти в рамките на това професионално направление или поднаправление.

Вижте всички направления, поднаправления и специалности, за които може да кандидатствате

Предимства

Това е практиката на престижните университети в Европа и света, която дава възможност да изберете специалност, след като сте получили знания през първите две години на своето обучение в професионалното направление/поднаправление, в което сте приети. През този период ще изучавате блок от 20 фундаментални университетски дисциплини и ще сте натрупали достатъчно информация, която ще ви ориентира в избора на специалност.