Направления и специалности

В УНСС се кандидатства по професионални направления и поднаправления, а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването.

Кандидатите за платена форма на обучение се класират в специалност/поднаправление/направление.

Какво е професионално направление?

Професионалното направление е група от специалности, които са включени в него. Студентите на УНСС се обучават в редовна (само в София) и дистанционна форма на обучение (в София и Хасково) в шест професионални направления от областта “Социални, стопански и правни науки”. След като завършите успешно втори курс ще имате право да кандидатствате за специалност само от професионалното направление/поднаправление и формата на обучение (редовна или дистанционна), в които сте се обучавали през първите четири семестъра. Тогава всички студенти от едно и също професионално направление или поднаправление ще бъдат класирани на основа на средния успех от следването им през първите две години. Тези, които имат по-високи оценки, ще имат по-голям шанс да запишат предпочитаната от тях специалност.

Пример: Ако след втората година искате да учите в специалност “Маркетинг”, трябва да сте приети в поднаправление “Икономика и инфраструктура”, защото тази специалност е в това поднаправление. Ако сте приети, в което и да е друго професионално направление или поднаправление, но не в “Икономика и инфраструктура”, след втората година няма да имате право да кандидатствате за специалност “Маркетинг”.

Когато попълвате кандидатстудентските си документи, помнете правилата:

Всеки студент на УНСС приет по държавна поръчка след втората година има право да кандидатства само за специалност от професионалното направление или поднаправление, в което се е обучавал!

Всеки кандидат-студент, който кандидатства за платено обучение може да бъде приет за студент по желана специалност/поднаправление/направление/!

Всеки от вас има право да кандидатства в едно или няколко професионални направления поднаправления/специалности.

Предимства

Тази практика дава възможност да изберете специалност, след като сте получили знания през първите две години на своето обучение в професионалното направление/поднаправление, в което сте приети. През този период ще изучавате блок от 20 фундаментални университетски дисциплини и ще сте натрупали достатъчно информация, която ще ви ориентира в избора на специалност.