Прием 2019

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите след първо класиране

понеделник, 09 юли 2018 17:11 /
Начало:
сряда, 11 юли 2018
Край:
събота, 14 юли 2018
Място:
УНСС, София
Подробности: