Често задавани въпроси

В категории: Документи

Отговор:

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.
В категории: Такси

Отговор:

Такса за един конкурсен изпит ЕПИ и/или ЕлЕПИ (модул 1+ модул 2+модул 3) е в размер на 50 лева. Ако заявите втори изпит в същата изпитна сесия, за него трябва да внесете допълнителна сума от 20 лева. Общата сума от 70 лева може да внесете в една вносна бележка.
В категории: Такси

Отговор:

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС За повече информация виж Такси.
В категории: Изпити

Отговор:

За направление право трябва да положите два конкурсни изпита:
• ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература и
• ЕПИ със специална част - модул 3 История;
Изпитът по български език и литература завършва с две оценки - едната от модул 1 + модул 3 - за кандидатстващите за професионално направление "Право" и другата - от модул 1 + модул 2 + модул 3 за всички останали направления/поднаправления.
Изпитът по история на България завършва с две оценки - едната от модул 3 за професионално направление "Право" и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 - за всички останали направления/поднаправления.
В категории: Кандидат-студенти

Отговор:

ИСК е институт за следдипломна квалификация   

Намира се в София, адрес: бул. Климент Охридски №2, в близост до Метростанция Г.М. Димитров

виж: https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=206156201272846123448.0004bc4bf8386a6b464b4&ie=UTF8&t=m&source=embed&ll=42.660285,23.358092&spn=0,0 


В категории: Изпити

Отговор:

Учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

В категории: Кандидат-студенти

Отговор:

В класирането може да участвате с оценката от предварителната изпитна сесия. Задължително трябва да подадете необходимите документи за кандидатстване и участие в класирането - http://priem.unwe.bg/bg/pages/30/dokumenti.html

Може да се явите и на редовната изпитна сесия, като при балообразуването се взема по-високия Ви резултат - http://priem.unwe.bg/bg/pages/33/redovni-izpiti.html


 

Страница: