Обновено: четвъртък, 30 март 2017 10:25

Подаване на документи за втора предварителна хартиена сесия!

Срокът за прием на документи за участие в първата предварителна хартиена сесия е от 6 март до 29 март 2017 г.

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) - ВТОРА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 март до 29 март 2017 г.
 
ЕПИ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 2 април 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 2 април 2017 г. 14 ч.
Математика 9 април 2017 г. 9 ч.
История на България 9 април 2017 г. 14 ч.

Необходими документи