Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 16:19

Подаване на документи за първа предварителна хартиена сесия!

Срокът за прием на документи за участие в първата предварителна хартиена сесия е от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ - ПЪРВА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 5 март 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 5 март 2017 г. 14 ч.
Математика 12 март 2017 г. 9 ч.
История на България 12 март 2017 г. 14 ч.
Английск, немски, френски, испански и руски език 19 март 2017 г. 14 ч.

Необходими документи