Обновено: понеделник, 05 януари 2015 15:36

Калкулатор

Untitled Document

??.??

ЗАБЕЛЕЖКА:  За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, формирането на състезателен бал става, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.