Обновено: петък, 24 февруари 2017 12:54

Университет за национално и световно стопанство

гр. София, Студентски град „Христо Ботев“

отдел „Кандидат-студенти“:

тел.: 02/81 95 701

e-mail: priem2017@unwe.bg

Център за прием на документи, УНСС:

тел.:02/81 95 704, 02/81 95 702

e-mail: dbrancheva@unwe.bg

 РЦДО - Хасково      

гр. Хасково, бул. “България” 168

Тел.: 038/62 33 54 и 038/62 53 20  

Бюра в страната