Обновено: сряда, 07 декември 2016 13:42

РЦДО-Хасково

Кандидат-студентите за дистанционно обучение в РЦДО-Хасково могат да подадат документи за кандидатстване с явяване на изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години, аналогичен на конкурсните изпити в УНСС. Те подават необходимите документи в посочения срок и заплащат такса от 50 лв. за кандидатстване.

Документите се подават от 14.06.2017 г. до 01.07.2017 г.

Срокове

за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

Срок Класиране
14 юли 2017 г. Обявяване на първо класиране с резерви
17 юли - 21 юли 2017 г. Записване или потвърждаване на класираните и потвърждаване на резервите
25 юли 2017 г. Обявяване на  второ класиране с резерви
26 юли - 28 юли 2017 г. Записване на класираните
31 юли 2017 г. Обявяване на трето класиране
1 август - 3 август 2017 г. Записване на класираните
7 август  - 9 август 2017 г. Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
11 август 2017 г. Обявяване на допълнителното класиране

14 август - 15 август 2017 г.

Записване на класираните

Таксата за кандидатстване се заплаща, както следва:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:   

РЦДО – Хасково

гр. Хасково, бул. “България” 168

Работно време: от понеделник до петък,      от 8.00 до 16.30 часа

Телефони: 038/62 33 54 и 038/62 53 20

E-mail: rcdo@unwe.bg

                                                                                                                             

ВАЖНО! Кандидат-студенти за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково завършили средното си образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсен изпит/и и да подадат документи по обявените срокове.