Обновено: понеделник, 30 януари 2017 11:23

РЦДО-Хасково

Кандидат-студенти, които отговарят на условията за кандидатстване в УНСС и желаят да се обучават в дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково, могат:

  • да се явят на предварителни електронни кандидат-студентски изпити (ЕлЕПИ) по обявения график, като за целта подадат регистрационни карти в РЦДО – Хасково;
  • да се явят на кандидат-студентски изпит по време на редовната сесия м.юли на хартиен носител (ЕПИ). Кандидатите подават необходимите документи в РЦДО – Хасково от 14.06.2017 г. до 30.06.2017 г.;
  • да се класират с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС;
  • всички кандидат-студенти подават документи за участие в класирането от 14.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в РЦДО – Хасково.

Класирането за обявените места в РЦДО – Хасково е съгласно обявения график.

Записването на приетите студенти в РЦДО – Хасково се извършва по местоподаване на документите, в определените сроковете.

Таксата за явяване на изпити по т.1, за обучение в РЦДО – Хасково се превежда по банкова сметка в „Тексимбанк“, както следва:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:   

РЦДО – Хасково

гр. Хасково, бул. “България” 168

Работно време: от понеделник до петък,      от 8.00 до 16.30 часа

Телефони: 038/62 33 54 и 038/62 53 20

E-mail: rcdo@unwe.bg

                                                                                                                             

ВАЖНО! Кандидат-студенти за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково завършили средното си образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсен изпит/и и да подадат документи по обявените срокове.