Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:36

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2017 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

ГРАФИК

за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2017/2018 г.

№ на сесия

Прием на документи

Начало на изпитната сесия

1

 от 3 октомври 20 октомври 2016 г.

 от 24 октомври 2016 г.

2

 от 24 октомври до 17 ноември 2016 г.

 от 21 ноември 2016 г.

3

 от 21 ноември до 7 декември 2016 г.

 от 12 декември 2016 г.

4

 от 2 януари до 19 януари 2017 г.

 от 23 януари 2017 г.

5

 от 23 януари до 16 февруари 2017 г.

 от 20 февруари 2017 г.

6

 от 20 февруари до 16 март 2017 г.

 от 20 март 2017 г.

7

 от 20 март до 12 април 2017 г.

 от 18 април 2017 г.

8

 от 18 април до 11 май 2017 г.

 от 15 май 2017 г.

9

 от 15 май до 8 юни 2017 г.

 от 12 юни 2017 г.


Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ - ПЪРВА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 5 март 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 5 март 2017 г. 14 ч.
Математика 12 март 2017 г. 9 ч.
История на България 12 март 2017 г. 14 ч.
Английски, немски, френски, испански и руски език 19 март 2017 г. 14 ч.


Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) - ВТОРА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 март до 29 март 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 2 април 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 2 април 2017 г. 14 ч.
Математика 9 април 2017 г. 9 ч.
История на България 9 април 2017 г. 14 ч.
Необходими документи