Обновено: петък, 16 януари 2015 15:23

Дистанционно обучение - РЦДО-Хасково


І. Професионално направление Администрация и управление със специалност:

Бизнес администрация


ІІ. Професионално направление Икономика


Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалност:

Икономика


          Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалност:

Счетоводство и контрол