Обновено: понеделник, 02 ноември 2015 14:32

Дистанционно обучение - УНСС-София


І. Професионално направление Администрация и управление със специалности:

Бизнес администрация

Публична администрация

Регионално развитие

 

ІІ. Професионално направление Икономика


Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалност:

Икономика


Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ със специалност:

Маркетинг

 

         Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалност:

Счетоводство и контрол