Обновено: петък, 18 септември 2015 10:38

Балообразуване

Калкулатор за балообразуване

Професионални направления/ поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления - 
редовно обучение в УНСС

Среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление

„Икономика и бизнес“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление

„Икономика, общество и човешки ресурси“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.3. Поднаправление

„Икономика и инфраструктура“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.4. Поднаправление

 „Икономика с чуждоезиково обучение“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.5. Поднаправление

„Икономика и управление с преподаване на английски език

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по английски език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по английски език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.6. Поднаправление

„Финанси, счетоводство и контрол“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

1.7. Поднаправление

„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2.Администрация и управление

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

3. Политически науки

3.1. Поднаправление "Международни отношения"

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

3.2. Поднаправление "Политология"

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

4. Социология, антропология и науки за културата

4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

5. Обществени комуникации и информационни науки

 

5.1.Медии и журналистика

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература или ДЗИ (матура) по български език и литература, удвоената от писмения изпит по журналистика и оценката от устния изпит по журналистика

5.2.Медия икономика

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

6. Право

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература, утроената оценка на модул 3 История на България


ЗАБЕЛЕЖКА:  За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, формирането на състезателен бал става, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.

Професионални направления / поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления - дистанционно обучение в УНСС

среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление “Икономика , общество и човешки ресурси”

1.1.1. Икономика - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление “Икономика и инфраструктура”

1.2.1. Маркетинг - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.3. Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”

1.3.1.Счетоводство и контрол - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

2. „Администрация и управление”

2.1. Бизнес администрация - дистанционно

2.2. Публична администрация - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

 

Професионални направления/поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления в Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково

среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

1.1.1. Икономика - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. “Финанси, счетоводство и контрол“

1.2.1. Счетоводство и контрол -дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2. „Администрация и управление“

2.1. Бизнес администрация - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)