Прием 2014 - Бакалаври
Обновено: вторник, 28 януари 2014 15:04
Save as PDF Print Increase font size

Срок за подаване на документи за класиране и редовна изпитна сесия

Подаване на документи

Време за явяване на изпити

от 16 юни до 2 юли 2014 г.

 

 5 юли (събота)            Български език и литература

 6 юли (неделя)            Чужди езици
                                       (английски, немски, френски, испански и руски)

 7 юли (понеделник)    История на България       

 8 юли (вторник)          Журналистика (писмен)

 9 юли (сряда)              География на България

 10 юли (четвъртък)   Математика

 11 юли (петък)           Журналистика (устен)

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

  

Работно време на комисиите за прием на документи

от понеделник до петък от 8.00 до 16.30
събота - 28 юни от 8.00 до 14.00