Прием 2014 - Бакалаври
Обновено: понеделник, 10 март 2014 9:58
Save as PDF Print Increase font size

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2014 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

Електронен единен приемен изпит и електронен тест по чужд език (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)

№ на сесия

Подаване на документи

Време за явяване на изпити

1

 от 1 октомври до 18 октомври

 от 21 октомври

2

 от 23 октомври до 15 ноември

 от 18 ноември

3

 от 20 ноември до 6 декември

 от 9 декември

4

 от 6 януари до 24 януари

 от 27 януари

5

 от 29 януари до 14 февруари

 от 17 февруари

6

 от 19 февруари до 14 март

 от 17 март

7

 от 19 март до 11 април

 от 14 април

8

 от 16 април до 30 април

 от 7 май

9

 от 8 май до 6 юни

 от 9 юни

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ

Подаване на документи

 Дати на изпитите

Първа предварителна сесия

от 17 февруари до 5 март 2014 г.

 9 март – неделя
 9.00 Български език и литература
 14.00 География на България

 16 март – неделя
 9.00 Математика
 14.00 История на България

Втора предварителна сесия

от 10 март до 26 март 2014 г.

 30 март – неделя
 9.00 Български език и литература
 14.00 География на България

 6 април – неделя
 9.00 Математика
 14.00 История на България

 13 април – неделя
 9.00 Английски език
 14.00 Немски, френски, испански и руски език 

  

Необходими документи