Прием 2015 - Бакалаври - Кандидатстудентска кампания на УНСС
Обновено: понеделник, 20 октомври 2014 15:56
Save as PDF Print Increase font size

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2015 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

ГРАФИК

за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2015/2016 г.

№ на сесия

Прием на документи

Начало на изпитната сесия

1

 от 6 октомври до 24 октомври

 от 27 октомври

2

 от 27 октомври до 14 ноември

 от 17 ноември

3

 от 17 ноември до 5 декември

 от 9 декември

4

 от 5 януари до 23 януари

 от 26 януари

5

 от 26 януари до 13 февруари

 от 16 февруари

6

 от 16 февруари до 13 март

 от 16 март

7

 от 16 март до 9 април

 от 14 април

8

 от 14 април до 5 май

 от 7 май

9

 от 7 май до 9 юни

 от 10 юни

Забележка: За предварителните сесии на ЕлЕПИ, чиито дати съвпадат с провеждането на текущ контрол, редовни и поправителни  сесии в ОКС "бакалавър" и "магистър", графикът на използване на Тестовия център се определя динамично.